Nieuws

Van 14 tot en met 16 juni vindt de European Forum for Restorative Justice Conference plaats. Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken, verzorgt twee programmaonderdelen over herstelrecht.

Congres Restorative Justice Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Volgens het herstelrecht of restorative justice is een misdrijf een gebeurtenis waarbij berokkende schade moet worden hersteld. Alle betrokken partijen, dus dader, slachtoffer en maatschappij, krijgen hierin de mogelijkheid om volwaardig te participeren en verantwoordelijkheid op zich te nemen. Bekende voorbeelden zijn herstelbemiddeling en family group conferences. Herstelrecht benadert maatschappelijke problemen niet op een onderdrukkende en uitsluitende manier. Het is de laatste 20 jaar bezig aan een opmars. Herstelrecht biedt een tegengeluid voor het huidige strafrecht en voor de manier waarop we in het strafrecht met misdrijven omgaan. 

European Forum for Restorative Justice

Om de visie van het herstelrecht verder uit te dragen en de huidige strafrechtelijke en sociale uitdagingen aan te pakken, organiseert het European Forum for Restorative Justice (EFRJ) elke 2 jaar een Europees congres. Als lid van de Raad van Bestuur van het EFRJ is Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken, nauw betrokken bij de inhoudelijke en praktische organisatie van dit congres. Dit jaar vindt het congres van 14 tot en met 16 juni plaats in het Albanese Tirana.

Samen met collega Roberto Moreno van de University of Catalonia in Spanje organiseert Bart tijdens het congres een panelsessie. De titel van de sessie is Restorative Justice and daily life in prisons in Colombia, Belgium and Spain. In deze panelsessie bespreken Bart en Roberto hoe herstelgericht werken en sterktegerichte interventies in Colombiaanse, Belgische en Spaanse gevangenissen ge├»ntroduceerd werden. De focus ligt op het verzamelen van best practices. Daarmee willen ze herstelgericht werken ook in andere Europese landen introduceren in de penitentiaire wereld. Extra aandacht besteden ze aan de vraag hoe organisaties die actief zijn in het sociale domein buiten de gevangenis, beter hun weg kunnen vinden naar de gedetineerden. De verbinding tussen het leven in de gevangenis en het lokale sociale netwerk erbuiten is voor gedetineerden namelijk heel belangrijk. Deze verbinding hebben ze nodig om te stoppen met misdaad en te kunnen herstellen.

Wettelijke kaders

Naast de panelsessie geeft Bart samen met Aarne Kinnunen, directeur van het Finse Ministerie van Justitie, en Antonio Buenatesta, directeur van de Belgische bemiddelingsorganisatie Mediante, een training. Onderwerp is herstelgerichte waarden, principes en methoden, zoals herstelbemiddeling, vertalen naar wetten en verordeningen. Europese richtlijnen voor bemiddeling en de rechten van slachtoffers in de strafrechtprocedure benadrukken dat het belangrijk is om herstelrechtelijke procedures op te nemen in de wettelijke kaders. Tijdens de training leren de deelnemers hoe ze herstelgerichte principes, waarden en methoden kunnen verwerken in sluitende artikelen voor toekomstige nieuwe wetsontwerpen.

Meer informatie

Meer informatie over het European Forum for Restorative Justice in Tirana is te vinden op de website van het EFRJ.