Nieuws

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving gaat een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van betrouwbare opvoedinformatie. Op 25 april tekenden het expertisecentrum Caring Society en Stichting Opvoeden.nl een samenwerkingsovereenkomst.

Margo van der Put (directeur Expertisecentrum Caring Society) en Els Verkerk (directeur Stichting Opvoeden.nl) tekenen samenwerkingsovereenkomst.

Foto: Margo van der Put (directeur expertisecentrum) en Els Verkerk (directeur Stichting Opvoeden.nl) hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend.

De stichting

De Stichting Opvoeden.nl biedt online opvoedinformatie aan op opvoeden.nl. Hiervoor werkt de stichting samen met landelijke kennispartners. De informatie komt uit 3 verschillende kennisbronnen: uit de wetenschap, uit praktijkprofessionals en uit ouders.

Studenten helpen mee

Het lectoraat onderzoekt hoe deze kennisbronnen elkaar kunnen versterken om tot de beste opvoedinformatie te komen. Studenten helpen mee door factchecks in vakliteratuur te doen. Ook gaan zij focusgroepen met ouders begeleiden. Hier komen gegevens uit waarmee we de opvoedinformatie kunnen verbeteren.

Studenten leren op deze manier praktijkgericht onderzoek doen met een concreet resultaat. Namelijk de beste voorlichting voor zoveel mogelijk ouders. Bovendien maken de Avansstudenten al tijdens hun opleiding kennis met deze waardevolle informatiebron, die zij kunnen gebruiken in advies aan opvoeders.

Werkwijze

Lector Christa Nieuwboer zet zich in om de evidence-based practice werkwijze van Stichting Opvoeden.nl verder te professionaliseren en hier meer bekendheid aan te geven. Kijk hieronder de animatievideo waarin deze werkwijze wordt toegelicht.