Nieuws

Jonge Marokkaanse Nederlanders die beter integreren in de Nederlandse samenleving hebben meer hulp en steun gekregen van Nederlanders en brede sociale netwerken, ze voelen zich beter en presteren beter dan degenen die zich afzonderen of zichzelf uitsluiten. Dat toont Avansdocent Youssef Azghari aan, die op 11 april promoveert aan de Tilburg University.

Avans Hogeschool: locatie Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

In Azghari's proefschrift stonden jonge Marokkaanse Nederlanders centraal die studeren of hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt en sociaal werkers en professionals die met deze doelgroep werken. De studie toonde forse verschillen aan tussen de jongeren die veel omgang hadden met hetzij meer Marokkaanse Nederlanders, autochtone Nederlanders of een gemixte groep.

Vriendenkring

Zo blijkt de samenstelling van de vriendenkring heel belangrijk voor integratie. En als gevolg daarvan een relatie op het gebied van opleiding, sociaaleconomische klasse en tussen succesvolle en niet succesvolle Marokkaanse Nederlanders. Sociale professionals adviseerden jonge Marokkaanse Nederlanders zich niet blind te staren op het anti-immigranten klimaat, omdat dit moeilijk te veranderen is op korte termijn, maar onderstreepten wel bestrijding van uitsluiting. Marokkaanse Nederlanders betoonden respect voor sociale professionals die hen onvoorwaardelijk ondersteunden.

Door de zwakke integratie van Marokkaanse Nederlanders en een negatieve houding van sommige Nederlanders ten aanzien van migranten is de focus veranderd in een beleid, dat gericht is op aanpassing en daarmee negatieve factoren versterkt, zoals uitsluiting, segregatie en gebrek aan sociale kapitaal-bronnen. In vergelijking tot andere niet-westerse migranten in Nederland scoren Marokkaanse Nederlanders nog steeds hoog op sommige vitale participatiedomeinen (bijvoorbeeld het onderwijs), maar ook hoog op risicofactoren (bijvoorbeeld werkloosheid en gezondheidsproblemen). Velen voelen zich meer verbonden met hun Marokkaanse dan hun Nederlandse achtergrond.

Versterken sociale hulpbronnen

Sociale hulpbronnen hebben een enorme impact op integratie uitkomsten. Vandaar dat sociaal werkers die werken met jonge Marokkaanse Nederlanders en willen bijdragen aan hun succesvolle participatie zich bewust moeten zijn hoe ze kunnen helpen. De beste interventie van sociaal werkers is het versterken van de sociale hulpbronnen van jonge Marokkaanse Nederlanders in nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden, zoals beleidsmakers, leden van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap, scholen en werkgevers.

Youssef Azghari (1971, Marokko) is docent Social Work bij Avans Hogeschool en onderzoeker aan Tilburg University. Hij is gespecialiseerd in acculturatie en identiteits-vraagstukken. www.youssefazghari.com