Nieuws

79% van de professionals die in het studiejaar 2015-2016 afstudeerden bij Avans Hogeschool vindt dat zijn opleiding aansluit bij zijn/haar huidige functie. Landelijk geldt dit voor 77% van de afgestudeerden in 2015-2016. Dat blijkt uit de HBO Monitor die jaarlijks wordt uitgezet door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Daarnaast vindt 67% van de oud-Avansstudenten dat zijn/haar opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt, ten opzichte van 62% landelijk. Over de hele linie doen hbo-afgestudeerden het weer beter dan voorgaande jaren. De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald naar 3,2% in 2017.

Docenten Avans zijn succesfactor

Onder de voormalig studenten van Avans is 77% tevreden over de gevolgde opleiding en 79% zou de studie aan familie en vrienden aanraden. Vooral docenten komen positief naar voren in het onderzoek. Oud-studenten beoordelen hun docenten bij Avans hoger dan het landelijk gemiddelde. Ze zijn onder meer tevreden over de actuele kennis van docenten over de beroepspraktijk, over hun inhoudsdeskundigheid en hun betrokkenheid.

HBO-Monitor

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt onderzoekt hoe studenten anderhalf jaar na hun afstuderen terugkijken op hun opleiding. Aan de HBO-Monitor 2017 hebben bijna 24.500 studenten meegedaan die in studiejaar 2015-2016 hun diploma haalden. Ruim 1.700 Avansstudenten vulden de enquête in.