Nieuws

Lectoren Willem Böttger en Dorien Derksen spraken op 13 april hun lectorale rede uit. Zij zijn verbonden aan het Centre of Expertise Biobased Economy van HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool waar ze praktijkgericht onderzoek doen naar biobased materialen. Beide lectoren zijn nu officieel geïnstalleerd bij HZ University of Applied Sciences.

Biobased in plaats van fossiele grondstoffen

Inmiddels is het algemeen bekend dat het gebruik van fossiele grondstoffen eindig is en schadelijk voor het milieu. Een alternatief is het gebruik van biobased materialen, die bestaan uit grondstoffen gewonnen uit hernieuwbare bronnen.

Biobased Bouwen

Willem Böttger en kenniskringleden doen praktijkgericht onderzoek naar biobased materialen die geschikt zijn voor bouw en infra. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar milieuvoordelen, maar vooral ook naar de extra toegevoegde waarden. Voorbeelden van deze materialen zijn vlasisolatie, biocomposieten, hout, stro, kalk-hennep, mycelium (paddestoelen), (lokaal) bamboe, schelpen, materialen uit algen en wieren.

Biobased Marine Specialties

Dorien Derksen doet samen met kenniskringleden praktijkgericht onderzoek naar 'bioprospecten'. Hierbij wordt onderzocht of marine-organismen bioactieve stoffen bevatten en hoe deze benut kunnen worden. Dit onderzoek doen zij samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Lees interviews met de lectoren en meer informatie over biobased onderzoek in de publicatie van HZ University of Applied Sciences.