Nieuws

Mannen weten inloophuizen voor mensen die getroffen zijn door kanker niet goed te vinden. Jorieke van der Zande onderzocht waarom.

In Nederland zijn ongeveer tachtig inloophuizen voor mensen die getroffen zijn door kanker. Je bent getroffen door kanker als je zelf zelf ziek bent of als iemand in je omgeving de diagnose kanker heeft gekregen. De inloophuizen bieden steun aan deze mensen. Toch weten veel van hen de inloophuizen niet te vinden. Vooral mannen zoeken hier niet snel hun toevlucht. Jorieke van der Zande, vierdejaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en stagiair bij het project Care for Cancer, onderzocht waarom. Hogeschoolkrant Punt sprak haar over haar onderzoek.

Lees het artikel (.pdf).