Nieuws

Researchers van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) van Avans hebben onderzoek gedaan naar de inzet van eendenkroos als veevoer. Eendenkroos, dat in potentie lokaal en op een financieel interessante manier in kassen geproduceerd kan worden, kan mogelijk de inzet van soja als veevoer vervangen. Dat wordt nu veelal uit Zuid-Amerika geïmporteerd.

Er is gekeken of vee bereid is om eendenkroos te eten en welke effecten eendenkroos heeft op het vee. Hiervoor is een theoretische studie gedaan en er zijn verschillende bedrijven bezocht. De onderzoekers stellen voorzichtig dat verschillende typen vee niet direct afgunst hebben van eendenkroos én dat eendenkroos geen negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van het vee, of veeproducten.

Wet en regelgeving

Ook is onderzocht in hoeverre wet- en regelgeving van toepassing is op de verhandelbaarheid en de inzet van eendenkroos in de feed, food en non-food industrie. Gebleken is dat eendenkroos (of zijn inhoudsstoffen) ingezet en verhandeld mogen worden in de feed industrie. Inzet in de food industrie is nog niet toegestaan, maar naar verwachting verandert dit de komende jaren. Eendenkroos is een echte ‘superfood’ met een hoog eiwitgehalte. Onderzoekers proberen eiwitten te isoleren uit eindenkroos die vervolgens in food en non-food toepassingen ingezet kunnen worden. Er wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met de verwerking van eendenkroos in kaas.

Circulaire toepassing

Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere researchproject Blauwe Keten van het Interreg Vlaanderen – Nederland. Om een moderniseringsslag te kunnen maken in de glastuinbouwsector in Zuid-Nederland en Vlaanderen wordt gezocht naar een verrijking van het bestaande aanbod zoals de commerciële teelt van micro-algen. De sector beleeft moeilijke tijden door oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie en micro-algen kunnen ingezet worden voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica. Eendenkroos kan geteeld worden op het afvalwater van de algenteelt. Het fungeert dan als uitstekende waterzuiveraar en kan daarna dus mogelijk ingezet worden als veevoer of op de langere termijn in food en non-food toepassingen.


Het project 'De Blauwe Keten' wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.