Nieuws

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Emile Kolthoff, lector Ondermijning van Avans Hogeschool en Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) waarschuwden afgelopen zomer al voor ondermijning rondom de verkiezingen. De boodschap: het is zeer denkbaar dat criminelen pogen politieke invloed te winnen door te infiltreren in de gemeenteraad. Dat doen ze door zichzelf verkiesbaar te stellen of door via een stroman toegang te krijgen. Tijdens het Avans Open College gaan Kolthoff en Van den Brink hier dieper op in. Wat is de stand van zaken zo kort voor de verkiezingen? En wat merkt u er eigenlijk van als burger? Vanwege de grote belangstelling in het onderwerp vindt op 31 januari een extra editie plaats in Den Bosch.

Aanmelden voor het Open College.

De afgelopen maanden hebben de politieke partijen die meeden aan de gemeenteraadsverkiezingen hun kieslijsten samengesteld met daarop hun kandidaten. Kolthoff en Van den Brink hebben een expertteam opgezet om politieke partijen, burgemeesters en griffiers bij te staan met advies en bemiddeling. Dit alles om infiltratie in de gemeenteraad te voorkomen. Volgens de 2 deskundigen is door de succesvolle aanpak van de overheid tegen georganiseerde misdaad de kans op ondermijning namelijk flink toegenomen.

Concrete voorbeelden

Tijdens het Avans Open College deelt Kolthoff zijn expertise op het gebied van ondermijning in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen en in bredere zin tot de politiek. Na de introductie van de lector schuift Patrick van den Brink aan om samen met het publiek de avond in debatsetting te vervolgen. Beide deskundigen komen met een laatste stand van zaken voordat de burger in maart zijn stem mag uitbrengen. Ook spreken ze over concrete voorbeelden van advies en bemiddeling. Want waar lopen politici, burgemeesters en griffiers in de praktijk tegenaan? En hoe bescherm je raadsleden die gemotiveerd in de raad zitten om de gemeenschap te dienen, tegen beïnvloeding door georganiseerde misdaad?

Over de sprekers

Het lectoraat Ondermijning is onderdeel van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Emile Kolthoff verricht samen met docenten, studenten en professionals uit de praktijk onderzoek naar verschillende vormen van ondermijning. Hun doel is de professionals weerbaarder te maken tegen de pogingen van criminelen zich in de bovenwereld te mengen. Daarnaast is Emile Kolthoff hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit.

Patrick van den Brink is sinds eind 2014 directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daarvoor was hij 7 jaar burgemeester van IJsselstein en wethouder en locoburgemeester van Hilversum. Ook heeft hij bij verschillende opsporingsdiensten gewerkt waaronder het Landelijk Rechercheteam.

Het CCV werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden zij kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.

Avans Open College

Avans heeft veel kennis in huis en deelt die graag met de wereld om haar heen. Daarom organiseren we het Avans Open College. Om te laten zien wat er binnen de muren van Avans gebeurt. De Avans Open Colleges vinden meerdere malen per jaar plaats. Iedereen met honger naar kennis is welkom.

Informatie en aanmelden

Het Avans Open College is gratis bij te wonen. Aanmelden is verplicht en kan via deze link. Wees er tijdig bij want het aantal plaatsen is beperkt. Kom op woensdag 31 januari naar Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open. De lezing start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.