Nieuws

Meer dan een miljoen mensen ontvangen een inkomen vanuit de verzorgingsstaat. Van bijstand-, WAO- en pre-pensioen-regelingen wordt veel gebruik gemaakt. Maar langzaam verandert de klassieke verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. De nadruk ligt op “meedoen’’, ongeacht ouderdom of handicap. De afhankelijkheid van een sociale uitkering wordt verder teruggedrongen en ouderen moeten langer doorwerken voor zij AOW ontvangen. Deze actuele maatschappelijke stroming lijkt ingegeven door kosten maar heeft ook een andere, meer sociale achtergrond. Dit wordt door Jan Doornbusch, docent Integrale Veiligheidskunde, in de academielezing op woensdag 24 januari 2018 nader belicht.

Arbeidsveiligheid en gezondheid

Arbeidsveiligheid en -gezondheid gaan een nog belangrijkere rol spelen in de participatiesamenleving en moeten een verandering brengen in de omstandigheden waarin gewerkt wordt. De nadruk ligt op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Negatieve effecten van mentale en fysieke overbelasting moeten voorkomen worden indien we willen blijven participeren. Hoe moeten en willen we in de toekomst werken? Jan Doornbusch geeft tijdens de academielezing antwoord op bovenstaande vraag.

Over de spreker

Jan Doornbusch is docent Integrale Veiligheidskunde bij Avans en zelfstandig gevestigd specialist in human factors (ergonomie). Hij startte zijn loopbaan bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en stoeide altijd met de vraag: hoe houden we mensen in hun werk gezond? Inmiddels heeft hij voldoende ervaring om de antwoorden hierop te kunnen delen.

Over de academielezing

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Inloop op 24 januari 2018 om 19.00 uur met koffie en thee. Start lezing om 19.30 uur, einde om 20.30 uur.

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.