Nieuws

Op 14 november sloot de Academie voor Financieel Management (AFM) van Avans Hogeschool een partnershipovereenkomst met Witlox Van den Boomen (WVDB).

WVDB adviseert ondernemingen op het gebied van accountancy, fiscale, juridische, corporate finance en hr-vraagstukken. Met de overeenkomst laat het adviesbureau zien dat het belang hecht aan professionele ontwikkeling. WVDB onderschrijft de ambitie van Avans om robuuste accountants op te leiden en wil graag dat hun mensen zich blijven ontwikkelen. 

‘Koppeling tussen praktijk en onderwijs’

Edwin van Haare, vennoot bij WVDB: “Wij hebben de ambitie om kwalitatief fors te groeien de komende jaren. Hierbij speelt de ontwikkeling van bestaand talent en de werving van nieuw talent een belangrijke rol. Wij willen goede accountants opleiden die kritisch zijn waar nodig en mee kunnen denken waar mogelijk. De banden met Avans Hogeschool zijn al jaren goed maar willen wij graag verder versterken in de vorm van een structurele samenwerking. Met deze overeenkomst zijn wij in staat om de professionele ontwikkeling van onze mensen samen met Avans te volgen, maar ook kwalitatief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de opleiding Accountancy van Avans Hogeschool. Door de samenwerking creëren we een duurzame koppeling tussen praktijk en onderwijs waardoor we in staat zijn de behoeften beter op elkaar af te stemmen. Dit levert voordelen op voor ons, voor Avans maar vooral voor de studenten en daar gaat het uiteindelijk om!” 

‘Gezamenlijk bouwen aan de accountant van de toekomst’

Willem Leijten, adjunct-directeur van AFM vult aan: “Als Avans Hogeschool hebben we de ambitie ons onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld te ontwikkelen. Binnen onze academie leiden we onze studenten op volgens de waarden duurzaam, samen en integer. De relatie die we met WVBD hebben is daar een duidelijk voorbeeld van. Samen met onze studenten en partners als WVBD verbeteren we de opleidingen Accountancy en Finance & Control, voorheen Bedrijfseconomie. We brengen de studenten dagelijks in aanraking met de praktijk en bouwen daarmee gezamenlijk aan de accountant van de toekomst. Met deze overeenkomst onderstrepen we de band en spreken we uit dat we dit beiden belangrijk vinden en als duurzaam verband zien.”