Nieuws

Na 4 jaar neemt lector Karel Spee afscheid van het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling.

In 2014 heeft Avans Hogeschool samen met TNO, Smit Ovens en Solliance een lectoraat op het gebied van flexibele zonnecellen opgericht. Dit is het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling.

Als lector van dit lectoraat heeft Karel Spee de afgelopen jaren samen met studenten, docenten, bedrijven en kennisinstellingen onderzoek gedaan. Dat onderzoek is gericht op praktische oplossingen met nieuwe productiesystemen en methodes om flexibele zonnecellen te integreren in producten. Denk bijvoorbeeld aan kleding, dak- en gevelbedekking, zeilen, raambekleding en een urban toepassing in de vorm van een zonneboom.

Karel Spee heeft besloten om na zijn eerste lectoraatstermijn afscheid te nemen. Avans bedankt hem voor zijn enthousiaste, deskundige inzet en voor de vele projecten die hij gerealiseerd heeft. Het lectoraat wordt momenteel geëvalueerd. Daarna besluit Avans of en in welke vorm het lectoraat voortgezet wordt. Uiteraard lopen de projecten door. Neem bij vragen contact op met Peter Hollants: [email protected], manager van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie.