Nieuws

Avans Hogeschool en accountantskantoor Witlox VCS werken al 20 jaar intensief en duurzaam samen. Door deze samenwerking kunnen we inspelen op elkaars behoeften en zorgen we samen voor opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Witlox adviseert en zorgt voor stageplaatsen en afstudeerplekken. Avans voedt studenten met actuele kennis uit de praktijk en bereidt ze zo voor op een carrière in het bedrijfsleven. In de afgelopen 20 jaar zijn zelfs veel afgestudeerden van Avans bij Witlox aan hun loopbaan begonnen.

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar kunnen versterken. Witlox en Avans hebben hetzelfde doel, namelijk goede financiële professionals opleiden. Op 14 november 2017 verlengden we daarom het samenwerkingsconvenant tijdens de derde Witlox-lezing bij Podium Bloos.

Witlox-lezingen

Witlox organiseert de Witlox-lezing voor derde- en vierdejaarsstudenten Accountancy en Finance & Control. Tijdens de lezingen krijgen de studenten vakinhoudelijke informatie, die in colleges niet aan bod is gekomen. Zo zijn de lezingen een relevante aanvulling op het onderwijsprogramma. Aan het einde van de lezing gaan de studenten met elkaar in debat. Een jury wijst bij de debatten de winnaars aan. De vijf best debatterende studenten beloont Witlox met een diner.

Acties voor studenten

Witlox staat dit hele studiejaar stil bij dit jubileum. Het bedrijf heeft daarom 2 acties bedacht voor studenten Accountancy en Finance & Control.