Nieuws

De gemeente Oosterhout organiseert een City Challenge. De uitdaging is om het leven van inwoners met dementie aangenamer te maken.

Innovatieve ideeën

De gemeente zoekt innovatieve ideeën waardoor mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. En mee kunnen blijven doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan ideeën op het gebied van mobiliteit, sociale contacten, hobby’s en fysieke en geestelijke gezondheid. Niet alleen het leven van de mensen met dementie zelf, maar ook dat van hun mantelzorgers wordt hier door aangenamer.

Dien je idee uiterlijk 12 november 2017 in via citychallenges.nl. De gemeente wil uiteindelijk een of meerdere pilots houden in Oosterhout, Den Hout, Dorst of Oosteind. Hiervoor is € 12.000 beschikbaar. En er is € 3.000 prijzengeld.

Werkplaats Sociaal Domein

John Dierx, lector van het lectoraat Leven Lang in Beweging van Avans Hogeschool, is lid van de jury. Hij beoordeelt mede de inzendingen. Oosterhout is aangesloten bij de Werkplaats Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.  

Kijk voor meer informatie op citychallenges.nl.