Nieuws

We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot aantal initiatieven met als doel het aandeel van opgewekte duurzame energie te vergroten. Zoals in de vorm van zonneweides en -panelen bij bedrijven en particulieren, maar ook windmolens langs de snelweg en op zee, biomassacentrales en elektriciteit uit waterkracht. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College in Den Bosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.

Kom op woensdag 15 november van 19.30 tot 21.00 uur naar het Avans Open College bij Avans Hogeschool in Den Bosch. Het Open College is niet alleen voor studenten en voor professionals. Iedereen die meer wil weten over de energietransitie is welkom. De toegang is gratis.

De ambitie van overheden

In 2015 is in Parijs een klimaatverdrag gesloten met als ambitie om mondiaal de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit akkoord is door grote industriële landen in Europa bekrachtigd. Ook China en de Verenigde Staten hebben hun handtekening gezet. Er bestaat weinig twijfel over de noodzaak om steeds meer energie uit duurzame bronnen op te wekken. De Nederlandse ambities zijn verwoord in het Energieakkoord. Verdere beperking van aardgaswinning in Groningen maakt versnelling van de energietransitie in Nederland noodzakelijk. De doelstelling uit het Energieakkoord is om 14% hernieuwbare energie op te wekken in 2020. De laatste prognoses laten zien dat dit niet gehaald wordt met het huidige beleid. Het moet dus sneller. Regionale en lokale overheden spelen hierin een belangrijke rol. Alle provincies en vrijwel iedere gemeente heeft het streven naar klimaatneutraliteit op de agenda staan.

De betekenis voor de burgers

Weerstand onder burgers ontstaat snel wanneer zij ervaren dat windmolens in hun ‘achtertuin’ belanden. Of als de daken op woningen aan de overkant van de straat bedekt zijn met ‘lelijke’ zonnepanelen. Het is in principe een logisch gegeven om energie daar op te wekken waar die verbruikt wordt, maar dit is niet altijd gewenst en niet altijd mogelijk. We moeten alternatieve locaties zoeken zoals industrieterreinen, snelwegen, kanalen en rivieren en locaties in het buitengebied.

Het rendement van een windmolen is beter aan de kust dan landinwaarts. En hoewel ook het energietransport betaald moeten worden, kan dit toch een effectieve oplossing zijn. Participatie van burgers is belangrijk om de energietransitie te laten lukken. De inzet van inwoners en energiecoöperaties hebben al tot veel succesvolle duurzame initiatieven geleid. Een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers is om de burgers meer invloed te geven en te laten participeren in projecten, maar ook de ruimte te geven voor eigen initiatieven.

Over de spreker

Jack Doomernik is als lector Smart Energy verbonden aan het Expertisecentrum Duurzame Innovatie van Avans Hogeschool. Daarnaast is hij als principal consultant verbonden aan Stork Asset Management Solutions in Utrecht. Jack Doomernik is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de TU/e. In 2008 rondde hij zijn master B2B marketing af bij Tias Business School en is in juli aan de Universiteit van Antwerpen gepromoveerd op het thema ‘Marktstrategieën van internationale High-Speed Rail vervoerders in de Europese markt’.

Avans Open College

Avans heeft veel kennis in huis en deelt die graag met de wereld om haar heen. Daarom organiseren we het Avans Open College. Om te laten zien wat er binnen de muren van Avans gebeurt. De Avans Open Colleges vinden meerdere malen per jaar plaats. Iedereen met honger naar kennis is welkom. De toegang is gratis.

Informatie en aanmelden

Kom op woensdag 15 november naar Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch. Vanaf 19.00 uur gaan de deuren open. De lezing start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Wacht niet te lang met aanmelden, bij 150 bezoekers is de zaal vol.