Nieuws

Mensen die geconfronteerd worden met levenseindevraagstukken zijn mensen met een beperkte levensverwachting en hun naasten. Oorzaak is vaak een levensbedreigende ziekte zoals kanker of hartfalen in een gevorderd stadium. Ook gaat het over mensen die zelf dood willen. Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Avans Hogeschool wil bijdragen aan de best mogelijke zorg en ondersteuning voor mensen die hiermee te maken krijgen. In zijn lectorale rede ‘Goede levenseindezorg als kenmerk van een solidaire, inclusieve en beschaafde samenleving’ op vrijdag 22 september analyseert Michael Echteld het belang van goede levenseindezorg.

Het onderzoek van de lector concentreert zich ook op wat verbeterd kan worden en welke belemmeringen er zijn voor goede zorg rondom het levenseinde. Samen met de kenniskringleden, docenten die samen met de lector onderzoek verrichten, en andere betrokkenen die deel uitmaken van het lectoraat wil hij een positief verschil maken als het gaat over levenseindethema’s.

Kennisoverdracht

Het lectoraat dat onderdeel uitmaakt van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 draagt bij met kennisoverdracht aan aankomende professionals van de hogeschool en professionals in het veld. “Zij moeten uiteindelijk de doelen gaan halen bij mensen die geconfronteerd worden met levenseindevraagstukken, namelijk het verkrijgen van de best mogelijke kwaliteit van leven”, aldus Echteld.

Andere doelgroepen op wie het lectoraat zich richt zijn oude mensen met een stapeling van gezondheidsproblemen. Bij hen is ook sprake van een beperkte levensverwachting en is palliatieve zorg passend: op kwaliteit van leven gerichte zorg. Binnen het lectoraat is er ook aandacht voor kwetsbare mensen die vanzelfsprekende toegang hebben tot reguliere palliatieve zorg, zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Onderzoek

Binnen het lectoraat wordt een project uitgevoerd over markeren van de palliatieve zorgfase en gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve zorgfase. Het lectoraat onderzoekt ook wat goede hospicezorg is voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare mensen. Verder wordt onderzoek uitgevoerd naar de kenmerken van doodswensen van mensen met autisme. De mate waarin zingevingsvragen een rol spelen bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen wordt onderzocht. Tenslotte houdt het lectoraat zich bezig met ontwikkeling van onderwijs.

Programma

Om 14.30 uur is de ontvangst en het programma eindigt op 17.30 uur. Lees het complete programma op de agenda.  Locatie: Avans Hogeschool, zaal HD001, Hogeschoollaan 1 Breda

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden. Als u niet aanwezig bent maar de tekst van de rede graag ontvangt, kunt u ook het aanmeldformulier gebruiken.