Nieuws

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool starten een expertteam om gemeenten te helpen om ondermijning van de lokale politiek te voorkomen. Nu de georganiseerd misdaad in Nederland steeds gerichter wordt aangepakt, zoeken criminelen nieuwe manieren om invloed uit te oefenen en zo hun activiteiten veilig te stellen. Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, waarschuwde onlangs al dat criminelen de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar kunnen aangrijpen om te proberen hun invloed op het lokale bestuur te vergroten.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool starten een expertteam om gemeenten te helpen om ondermijning van de lokale politiek te voorkomen. Nu de georganiseerd misdaad in Nederland steeds gerichter wordt aangepakt, zoeken criminelen nieuwe manieren om invloed uit te oefenen en zo hun activiteiten veilig te stellen. Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, waarschuwde onlangs al dat criminelen de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar kunnen aangrijpen om te proberen hun invloed op het lokale bestuur te vergroten. 

Directeur van het CCV Patrick van den Brink en lector Emile Kolthoff worden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 allebei geconfronteerd met veel vragen rond mogelijke criminele infiltratie. Daarom hebben zij hun krachten gebundeld. Het expertteam is het eerste concrete project binnen deze samenwerking. Met de oprichting van dit expertteam willen CCV en Avans een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van de lokale politiek tegen ondermijning en georganiseerde misdaad.

Vragen van gemeenten en politieke partijen onderzoeken

Vertegenwoordigers van gemeenten (burgemeesters en griffiers) en politieke partijen kunnen het expertteam in concrete gevallen om advies vragen, een casus voorleggen of bijvoorbeeld vragen om bemiddeling. Het expertteam kan ook voorlichting geven over mogelijke preventieve maatregelen. 
Emile Kolthoff: ‘Burgemeesters hebben soms een slecht gevoel bij bepaalde kandidaten voor de komende raadsverkiezingen, maar hebben weinig instrumenten om in te grijpen in het proces van gekozen volksvertegenwoordigers. Ook politieke partijen worstelen met de vraag hoe zij ongewenste kandidaten kunnen weren.’

Samenwerking

Het CCV en het Expertisecentrum Veiligheid van Avans gaan de komende jaren op verschillende gebieden samenwerken. Hiervoor hebben de directeur van het CCV Patrick van den Brink en de voorzitter van het Avans Expertisecentrum Veiligheid (EV) Ron Tenge deze week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het CCV biedt kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op een veilig en leefbaar Nederland. Het ontwikkelde onder meer het barrièremodel om weerbaarheid tegen ondermijning te bevorderen. Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid en zoekt antwoorden op complexe veiligheidsvraagstukken. Binnen het expertisecentrum doen 6 lectoren onderzoek samen met studenten, docenten en partners uit de praktijk. Het lectoraat Ondermijning maakt deel uit van het EV en onderzoekt onder leiding van lector Emile Kolthoff hoe professionals uit het publieke domein zich beter kunnen weren tegen ondermijning.

Het expertteam is te benaderen via het CCV of het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.

CCV:  hetccv.nl
Avans Expertisecentrum Veiligheid: avans.nl/onderzoek