Nieuws

De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland starten een intensieve samenwerking om in te spelen op de uitdagingen waar de zorgsector voor staat. Samen willen zij voldoende kwalitatief personeel opleiden, elkaars kennis en kunde benutten door multidisciplinair onderwijs aan te bieden en onderzoek te doen. Op vrijdag 1 september tekenden beide organisaties een convenant om de samenwerking te bekrachtigen.

Uitdagingen zorgsector

Zorgorganisaties geven aan dat er een steeds grotere vraag is naar kwalitatief zorgpersoneel. De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en De Riethorst Stromenland slaan daarom de handen ineen om samen deskundige, toekomstbestendige zorgprofessionals op te leiden. Deze samenwerking sluit goed aan bij de Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor ouderen!’, die in juli werd ondertekend door partners in zowel zorg als onderwijs. Volgens deze plannen moeten er vanaf 2018 genoeg stage- en opleidingsplaatsen zijn in de zorg. Het is één van de maatregelen om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen. De arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector is groot. In de nabije toekomst volgen meer initiatieven waarbij opleidingsinstituten en zorgorganisaties de handen ineen slaan.
 
Mireille de Wee, bestuurder van De Riethorst Stromenland vindt de samenwerking veelbelovend: ‘Wat voelt het goed om in deze tijden de handen in één te slaan en meer jonge studenten enthousiast te maken voor onze prachtige sector. Binnen de sector werken we samen aan onderzoek en ontwikkelingen die de zorg nog beter maken.’. Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg, onderstreept het belang van deze krachtenbundeling: 'Juist om een antwoord te bieden op de veranderingen in de zorg is het van belang dat we in de driehoek van student, docent en medewerker interdisciplinair gaan samenwerken. Een samenwerking van de Academie voor Gezondheidszorg met De Riethorst Stromenland biedt de mogelijkheid om samen nieuwe innovaties te ontwikkelen die de zorg verbeteren.'

Inspelen op ontwikkelingen en technologieën

De Riethorst Stromenland en de Academie voor Gezondheidszorg van Avans gaan de uitdaging aan om samen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen neer te zetten. Hierbij willen ze inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en innovatieve technologieën. Student Sanne van Osch (Avans Breda, Verpleegkunde) vindt goede ouderenzorg ook van belang: 'Het zou fijn zijn als ouderen gezond ouder kunnen worden. Dat ze plezier in het leven blijven houden.'
 
Het afgelopen halfjaar zijn er door beide organisaties al concrete acties uitgezet. Vanaf september gaan twee groepen studenten aan de slag met onderzoeksvragen rondom wijkverpleging. Avans gaat participeren in het ondersteuningsnetwerk Dementie vanuit lectoraat Active Ageing. Daarnaast wordt het project ‘Virtueel fietsen’ ingevuld door studenten van de minor Active Ageing. Ook worden er meer stageplekken gecreëerd binnen De Riethorst Stromenland, zodat studenten ervaring op kunnen doen in de ouderenzorg. Volgens student Stan van Limpt (Avans Tilburg, Mens en Techniek) is het goed dat er ingezet wordt op innovatieve technologieën: 'Dit project sluit perfect aan op onze opleiding. Wij willen door techniek de zorgvraag verbeteren.'