Nieuws

Donderdag 24 augustus werd een student door de politie aangehouden in verband met de dreiging van een aanslag op woensdagavond 23 augustus te Rotterdam. Met het oog op de veiligheidsgevoelens van studenten en medewerkers vindt Avans het niet verantwoord om deze student, nadat hij in vrijheid is gesteld, zonder meer toe te laten tot de Avans-gebouwen en het onderwijs. Hem wordt dan ook tijdelijk de toegang ontzegd.

Avans gaat, na een eventuele invrijheidsstelling, eerst in gesprek met de student en maakt een inschatting van de situatie. Op basis daarvan zal een besluit genomen worden met betrekking tot het verdere vervolg van de opleiding door de student. Zo kan Avans studiegenoten en personeel op zijn eventuele terugkeer in het onderwijsprogramma adequaat voorbereiden. De student heeft geen toegang tot de Avansgebouwen en -netwerken tot de analyse is gemaakt. 

Avans doet geen mededelingen over de studentpopulatie op individueel niveau vanwege de bescherming van de privacy van onze studenten en doet dus ook geen uitspraken over de identiteit van de student.