Nieuws

Studenten Commerciële Economie deden onderzoek naar opzet marktplaats voor donorstaal.

Voor het project Hoger op de Ladder van het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) richtten 3 studenten Commerciële Economie hun onderzoek op het hergebruik van staal. Aniek Akkermans, Lieke de Groot en Nadine Muffels onderzochten de mogelijkheden om een marktplaats voor donorstaal op te zetten. Ze presenteerden hun onderzoek tijdens het 2de International Conference in New Business Models in Graz tijdens sessies met young academics uit de hele wereld.

Praktische aanbevelingen

De studenten startten hun onderzoek omdat zij van mening zijn dat gebruikt staal opnieuw te gebruiken is bij de verbouwing van een gebouw. Aniek, Lieke en Nadine voegden een duidelijke praktijkgerichte meerwaarde toe aan het onderzoek door gebruik te maken van een ruime selectie relevante respondenten. Bovendien gaven ze praktische aanbevelingen om hergebruik van staal op te schalen door aanbod en vraag bij elkaar te brengen.

De studenten vertaalden een praktijkprobleem naar een onderzoeksvraag om uiteindelijk tot een implementatievoorstel te komen. Dit resulteerde in diepgang en een concrete uitwerking. Volgens Han van Son, associate lector ESB, werd duidelijk dat de bachelorstudenten op hetzelfde conceptuele niveau opereerden als veel van hun mastercollega’s.

Congres in Sofia

De studenten studeerden af met hoge cijfers. Lieke en Aniek starten volgend schooljaar met een universitaire opleiding. Nadine gaat op reis. Een kennismaking met Maurits Groen kan er toe leiden dat haar keuze valt op Afrika, waarbij ze misschien een bijdrage kan leveren aan de organisatie WAKAWAKA. Volgend jaar wordt het congres in Sofia gehouden. Wij zijn benieuwd welke studenten van Avans daar een mooi onderzoek gaan presenteren!

Wil je meer informatie over het onderzoek, neem dan contact op met het ESB of met docent Rynko van Diepen.