Nieuws

Een landelijk consortium van onderzoekers krijgt in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda een half miljoen om te onderzoeken waarom de ene jongere sneller of makkelijker leert dan de andere. Die kennis kan vervolgens ook gebruikt worden om uit te zoeken hoe de leerprestaties van alle jongeren te verbeteren zijn. Peter Verkoeijen en Anita Heijltjes van het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool gaan zich binnen het consortium toeleggen op het benutten van die kennis in de praktijk.

Een belangrijke vraag voor de onderzoekers is hoe jongeren met verschillende kenmerken en achtergronden reageren op sturing van hun omgeving en feedback. Het consortium gaat daarom onderzoeken hoe jongeren met verschillende kenmerken zoals een hoog of laag IQ of met verschillende thuissituaties het beste leren.

Wat werkt voor wie?

De inzichten uit dit onderzoek, toegespitst op individuele verschillen, zullen cruciaal inzicht geven in wie het meeste baat heeft bij welke leeromgeving, en hoe dit te sturen is naar optimale kansen voor alle individuen. Kort gezegd: wat werkt voor wie binnen welke onderwijscontext?

Kennis in praktijk

Het consortium combineert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met praktijkgericht onderzoek. Enerzijds wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar neuromarkers in het brein om leerverschillen in kaart te brengen. In aanvulling daarop zal het praktijkgericht onderzoek zich richten op concrete manieren om de kennis toe te passen. Bijvoorbeeld een app die tijdens het leren gepersonaliseerde feedback geeft. De onderzoekers van het Avanslectoraat onderzoeken samen met promovendi wat wel en niet werkt in een dergelijke ‘brain-based’ toepassing en gaan de toepassingen in de praktijk testen.

Peter Verkoeijen: ‘Voor ons is dit een perfect voorbeeld van hoe praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis ontwikkelt en tegelijk in de praktijk brengt. Wij kunnen samen met de opleidingen van Avans testen wat wel en niet werkt. Die kennis delen we met het hele onderwijsveld. Zo kunnen we samen het onderwijs verbeteren.’

Partners van universiteiten en hbo

Het hele consortium bestaat uit Lydia Krabbendam (Vrije Universiteit Amsterdam, projectleider), Harold Bekkering (Radboud Universiteit Nijmegen), Renate de Groot (Open Universiteit), Anita Heijltjes en Peter Verkoeijen (lectoraat Brein en Leren, Avans Hogeschool), Hilde Huizenga (Universiteit van Amsterdam), Anna van Duijvenvoorde (Universiteit Leiden), Richard de Boef (Picasso Lyceum) en Hanneke Schreuder (O.R.S. Lek en Linge).

Nationale Wetenschapsagenda

Het onderzoek naar optimale leercondities is onderdeel van het initiatief NeuroLabNL. Dat is opgesteld als 1 van de 8 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. De Nationale Wetenschapsagenda is een bundeling van onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.