Nieuws

Korpschef van de Nederlandse politie Erik Akerboom is vrijdag 7 juli aanwezig bij de diploma-uitreiking van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool. Akerboom wijst in zijn toespraak de afgestudeerden op de sterk veranderende context waarin de veiligheidsprofessional zijn werk doet met daarin een belangrijke samenwerking met partners als gemeente, particulieren en het bedrijfsleven. “We zoeken dan ook breed georiënteerde veiligheidsexperts onder andere in de strijd tegen ondermijning.

“Ik ben bijzonder trots dat Erik Akerboom tijdens de diploma-uitreiking zijn opwachting maakt. Prachtig dat de afgestudeerden op deze wijze afscheid nemen van de opleiding. Het is ook goed dat we onderstrepen hoe belangrijk de verbinding is tussen praktijk en het hoger onderwijs. Dat geldt zeker voor het lectoraat Ondermijning, waarin samen met de praktijk onderzoek wordt verricht”, aldus Ron Tenge, directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Uitstekend voorbeeld

Avans is de eerste onderwijsinstelling die een lector Ondermijning heeft aangetrokken. Doel van het lectoraat is om via het onderwijs de bewustwording en het handelingsrepertoire van de startende professionals vergroten. Dit geldt niet alleen voor Integrale Veiligheid, maar juist voor een groot deel van de 54 opleidingen die Avans biedt. Akerboom is blij met de komst van het lectoraat Ondermijning en is overtuigd van de toegevoegde waarde die het zal hebben.

“Het politiemonopolie op veiligheid in de openbare ruimte is verleden tijd. Gemeentelijke toezichthouders, private beveiligers, stewards in de stadions en particuliere recherchebureaus. Tot aan zelfstandige instituten die veiligheidsopleidingen verzorgen. De opleiding Integrale Veiligheid en het lectoraat Ondermijning zijn daarvan uitstekende voorbeelden. De Politieacademie werkt dan ook steeds vaker samen met partners in het reguliere onderwijs”, zo stelt Akerboom.

Forse inhaalslag

Integrale Veiligheidskundige behelst niet alleen kennis van veiligheid in het publieke maar ook in het private domein. Zoals in de industrie op het gebied van fysieke veiligheid en arbeidsveiligheid. Logischerwijs richt de korpschef zich tijdens de diploma-uitreiking op veiligheid in de publieke sector en de forse inhaalslag die de politie maakt op het gebied van instroom van nieuw personeel.


“Onze ambitie is helder: alleen al voor de opsporing willen we zo’n zevenhonderd nieuwe medewerkers aantrekken. We anticiperen op veranderingen in het veiligheidsdomein. Dat heeft ook gevolgen voor de personeelssamenstelling. Daarom hebben we een unieke stap gezet. We gaan executieve functies openstellen voor wie geen politiediploma bezit. Rechtstreeks aan de slag bij de recherche voor hbo’ers en wo’ers. We zoeken ook breed georiënteerde veiligheidsexperts, criminologen en bestuurskundigen voor het versterken van de informatiepositie van de politie en de strijd tegen ondermijning.