Nieuws

Op vrijdag 22 september houdt Michael Echteld zijn lectorale rede 'Goede levenseindezorg als kenmerk van een solidaire, inclusieve en beschaafde samenleving'. Als lector Zorg rond het Levenseinde is hij verbonden aan het Expertisecentrum Caring Society 3.0.

In zijn rede gaat Michael in op het belang van goede levenseindezorg, wat verbeterd kan worden en welke belemmeringen er zijn voor goede zorg. Samen met de kenniskringleden van het lectoraat en andere betrokkenen wil hij een positief verschil maken als het gaat over levenseindethema’s.

Eigen inbreng

Als student, professional of betrokken burger is uw inbreng in dit proces bijzonder welkom. Het lectoraat gelooft in de meerwaarde van verbinding en nodigt geïnteresseerden in het onderwerp uit om van gedachten te wisselen.

Programma

Om 14.30 uur is de ontvangst en het programma eindigt op 17.30 uur. Lees het complete programma op de agenda.

Locatie: Avans Hogeschool, zaal HD001, Hogeschoollaan 1 Breda

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden. Als u niet aanwezig bent maar de tekst van de rede graag ontvangt, kunt u ook het aanmeldformulier gebruiken.