Nieuws

Avans Hogeschool en de Rabobank slaan de handen ineen om de regio een impuls te geven. Woensdag 28 juni tekenden Edwin Verlangen en Jan van Casteren van Avans Hogeschool en Ger de Weert en Wibo van Hekken van de Rabobank een overeenkomst met als doel het creëren van een gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksagenda, waarbij de ontwikkeling van organisaties in de regio centraal staat.

ondertekening overeenkomst door medewerkers Rabobank en Avans

Voorbeeldfunctie

“We leven in een netwerksamenleving, waarin instellingen en organisaties steeds meer met en in elkaar verstrengeld zijn. We leren en ontwikkelen niet langer alleen binnen de eigen organisatie, maar dat doen organisaties en instellingen met elkaar”, alsdus De Weert. “Grote instellingen zoals Avans Hogeschool en de Rabobank hebben hier een voorbeeldfunctie in.”

De Rabobank en Avans Hogeschool hebben met de publicatie van de Economische Barometer Breda al een samenwerkingsgeschiedenis samen. Tegelijkertijd bestaat de behoefte om de onderlinge banden te intensiveren. “We bouwen aan een learning community, waarin docenten, studenten en bedrijfsleven samen leren en ontwikkelen”, aldus Edwin Verlangen. “Op die manier helpen we elkaar en anderen groeien en maken we met elkaar impact op de regio als geheel. En zo benutten we ook de kans om de aanwezige kennis voor de regio te behouden.”

Onderwijs en praktijk

Onderwijs in de puur theoretische zin van het woord raakt naar de achtergrond. De verwevenheid van onderwijs en praktijk wordt steeds gebruikelijker en meer zichtbaar. Zo is de gehele opleiding Human Resource Management volledig ingericht met echte praktijkvraagstukken bij echte organisaties. Studenten reiken gedurende hun hele opleidingsprogramma oplossingen aan voor werkelijk bestaande HR-vraagstukken. Datzelfde geldt voor het halfjaarlijkse vierdejaarsprogramma MKB-advies: vanuit een fictief adviesbureau adviseren studenten MKB-ondernemers op fiscaal, financieel en strategisch gebied. Kosteloos, want het leren en ontwikkelen van student en organisatie staan centraal.

Onderzoek

Maar niet alleen op het gebied van onderwijs werken de Rabobank en Avans Hogeschool samen. Brabant is een economisch krachtige regio, gericht op ondernemen en ondernemers. Het ontwikkelen van de kracht van deze regionale economie vraagt om vernieuwende denkkracht en kennisontwikkeling. Verlangen: “Avans draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame regionale economie door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen actuele thema’s uit het economisch en het technisch-bedrijfskundig domein met het Expertisecentrum Sustainable Business.” Samen met de Rabobank sluit Avans Hogeschool nu de handen ineen om onderzoek te doen naar relevante thema’s in de regio. “Steeds met de ontwikkeling van de regio als geheel voor ogen.”