Nieuws

77% van de professionals die in 2015 afstudeerden bij Avans Hogeschool is nog steeds heel tevreden over hun oude opleiding. Met name over hun docenten zijn de oud-studenten positief. 81% zou opnieuw kiezen voor een opleiding bij Avans. Op vrijwel alle vlakken geven de oud-studenten van Avans hogere scores dan landelijk gemiddeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

De actuele kennis van de docenten, hun betrokkenheid, inspirerend vermogen en hun inhoudsdeskundigheid worden allemaal hoger beoordeeld dan landelijk gemiddeld.

Veel Avansalumni in leidinggevende functie

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt stelt de oud-studenten ook vragen over hun huidige werkzaamheden. Daaruit blijkt dat de werkloosheid bij oud-Avansstudenten 1 jaar na afstuderen flink lager ligt dan landelijk gemiddeld. Van de Avansalumni zit 3,1% zonder baan en landelijk is dat 4,6%.


Afgelopen jaar onderzocht het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ook hoe afgestudeerden 5 jaar na afstuderen terugkijken op hun hbo-opleiding. Opvallend is dat na 5 jaar 36% van de oud-Avansstudenten een leidinggevende functie bekleedt. Landelijk heeft 25% van de hbo-afstudeerders na 5 jaar een leidinggevende functie.

HBO Monitor

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt onderzoekt hoe studenten anderhalf jaar na hun afstuderen terugkijken op hun studie. Heeft hun studie hen bijvoorbeeld goed voorbereid op hun loopbaan, en hoe kijken ze nu terug op de inhoud van de opleiding? Aan de HBO-Monitor 2016 hebben ruim 24.000 hbo’ers deelgenomen die in studiejaar 2014-2015 zijn afgestudeerd. Zo’n 1.700 oud-Avansstudenten vulden de vragenlijsten in.