Nieuws

De eerstejaarsstudenten die in september beginnen aan de nieuwe opleiding Social Work van Avans Hogeschool starten niet in de schoolbanken, maar gaan direct aan de slag in wijken en welzijnsorganisaties binnen de regio West-Brabant. Directeur van de Academie voor Sociale Studies Margo van der Put, wethouder Miriam Haagh van de gemeente Breda en Giovanni Coenen van de zorginstelling Surplus zetten maandag 19 juni een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Het beroep van de sociaal werker is sterk aan het veranderen. Sociaal werkers moeten zichtbaar zijn in de wijk en breed inzetbaar zijn binnen verschillende functies. Ook aan studenten worden nieuwe eisen gesteld. Om ze zo goed mogelijk op de beroepspraktijk voor te bereiden gaat de hernieuwde opleiding Social Work vanaf september van start met zogeheten leergemeenschappen. Samen met docenten en professionals gaan 350 studenten in groepsverband aan de slag met maatschappelijke vraagstukken binnen de regio West-Brabant.

Door deze nieuwe vorm van onderwijs worden de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke en Vorming en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vanaf het nieuwe studiejaar niet meer aangeboden.

Maatschappelijk betrokken professionals

De leergemeenschappen bereiden de studenten voor op de complexe samenleving, waarin zij een rol kunnen vervullen als kritische, maatschappelijk betrokken en ondernemende professionals binnen het sociaal domein. De studenten buigen zich over thema’s zoals sociale innovatie, pleegzorg en gezond ouder worden (Active ageing).

De gemeente Breda zal in 4 van de totaal 22 leergemeenschappen plaatsnemen. Wethouder Miriam Haagh: “Als het gaat om zorg en welzijn is er in korte tijd enorm veel veranderd. Sociaal werkers opereren steeds meer in multidisciplinaire teams en krijgen te maken met hele diverse en soms ook complexe en meervoudige problematiek. Voor het onderwijs is het goed en noodzakelijk om haar studenten niet alleen theoretisch, maar vooral ook in de praktijk op te leiden. Deze leergemeenschappen zijn een prachtige en toekomstbestendige werkvorm, waarin studenten leren in de praktijk en onze professionals in leren van de nieuwe inzichten van de studenten. We dragen hier als gemeente dan ook graag ons steentje aan bij.”

Out of the box-perspectieven

Een andere organisatie die direct enthousiast was over de samenwerking met Avansstudenten is Surplus, een organisatie voor Zorg en Welzijn. Zij wil graag op zoek naar nieuwe vormen van ondersteuning aan jongeren, maar ook onderzoeken hoe de thuiszorg slimmer georganiseerd kan worden. Giovanni Coenen van Surplus: “De leergemeenschappen geven ons de kans om de theorie aan de praktijk te verbinden. Studenten brengen zinvolle out of the box-perspectieven in en onze professionals worden uitgedaagd met nieuwe kennis. Onze cliënten hebben er ook veel baat bij.”

Directeur van de Academie voor Sociale Studies Margo van der Put kijkt uit naar het nieuwe studiejaar. “Vorige week zijn al onze werkveldpartners al samengekomen voor een eerste training. De energie die daar los kwam, was ongelofelijk groot. Iedereen heeft zin om van start te gaan, van elkaar te leren en over de grenzen heen te kijken.”