Nieuws

Bedrijven, overheden en consumenten mogelijkheden bieden om regie te nemen over het eigen energiegebruik. Dat is de missie van het Avans-lectoraat Smart Energy. In dit lectoraat werken studenten en docentonderzoekers aan technische oplossingen voor minder en duurzaam energiegebruik. De lector Jack Doomernik, licht tijdens zijn lectorale rede op 19 mei de onderzoeksplannen toe.

Al het onderzoek van het lectoraat draait om vraagstukken van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Op basis van gesprekken met het werkveld en de eigen missie heeft het lectoraat Smart Energy gekozen voor één centrale vraag: hoe kunnen we met technische ontwikkelingen zorgen voor energiebesparing en beter gebruik van duurzame energie?

Jack Doomernik: ‘Mijn lectorale rede heb ik de ondertitel “regie over je eigen energie” gegeven. Daar draait het om. De ontwikkeling en toepassing van de benodigde technologie is geen doel op zich, maar wel een belangrijke randvoorwaarde. Een duurzame samenleving begint uiteraard bij jezelf. Met het lectoraat wil ik iedereen die dat wil, helpen bij de overstap naar duurzame energie.’

Brede aanpak

Het lectoraat kiest voor een brede aanpak. De overgang naar duurzame energie is immers complex en roept vragen op over techniek, economie, gedrag en regelgeving. Het eerste thema waar de onderzoekers zich op richten is “meten & weten”: hoe kunnen consumenten, bedrijven en overheden meer inzicht verkrijgen in hun energieverbruik om de juiste beslissingen te nemen over hun energiehuishouding?

De tweede poot van het onderzoek is “inpassen & koppelen”: hoe kunnen we decentrale duurzame energiebronnen zoals zon, wind en warmte inpassen in de energie-infrastructuur in en om het huis, in het distributienetwerk en in de industrie?

En tot slot richt het lectoraat zich op “consuminderen & prosumeren”: hoe kunnen technische hulpmiddelen energiezuinig gedrag en gebruik van (decentrale) duurzame energie faciliteren?

Voor maatschappij en onderwijs

Met het praktijkgericht onderzoek binnen het lectoraat wil Avans zorgen voor beter onderwijs én een sterkere kennisbasis voor bedrijven en instellingen. Studenten leren onderzoek doen en doen de meest actuele kennis op. Bedrijven en instellingen kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van de onderzoekers, docenten en studenten van Avans.

Ook samenwerken met het lectoraat Smart Energy? Kijk op avans.nl/onderzoek/expertisecentra/duurzame-innovatie/lectoraten/smart-energy of linkedin.com/in/jack-doomernik/.