Nieuws

Studenten moeten kritisch leren denken. Dat betekent ook dat docenten kritische denkers moeten zijn. En ze moeten die houding kunnen overdragen. Op woensdag 12 april vertellen 3 docentonderzoekers bij de Avans Aacademielezing over hun bevindingen over kritisch onderwijzen.

Avans Hogeschool, Hogeschoollaan

Op 25 januari jl. gaf Associate Lector Brein en Leren dr. Anita Heijltjes een lezing over kritisch denken. Anita liet de zaal ‘voelen’ wat kritisch denken is en toonde aan waarom kritisch denken in het huidige tijdsgewricht zo belangrijk is. De lezing van 12 april gaat verder waar Anita eindigde door in te gaan op hoe je kritisch denken kunt doceren. Welke technieken werken bijvoorbeeld wel en welke niet? Hoe maak je van (meer) docenten kritische denkers? Binnen Avans wordt hier sinds de start van het lectoraat Brein en Leren hard aan gewerkt. Tijdens de lezing laten de onderzoekers hun resultaten zien en gaan ze graag met een kritische zaal in discussie.

Een van die docent-onderzoekers is Stefan Kolenbrander: ‘In de onderwijsvisie van Avans staat dat studenten na hun afstuderen in staat moeten zijn om morele, ethische en kritische oordelen te vormen. En dat zij als bewuste burgers de samenleving in gaan. Ik haak hierop in met mijn onderzoek. Samen met collega’s werk ik aan de onderzoekslijn die zich richt op kritisch denken. Specifiek houd ik mij bezig met onderzoek naar interventies die effectief bijdragen aan de vaardigheden en houding die nodig zijn voor goede morele en ethische oordeelsvorming”.

Over de sprekers

Stefan Kolenbrander MSc., MA. Van 1997 tot 2003 was Stefan militair bij de landmacht. Na zijn militaire carrière besloot hij te gaan studeren. Hij rondde de hbo-studie Commerciële Economie af en studeerde daarna Organisatiekunde en Filosofie aan de Universiteit van Tilburg. In 2017 hoopt hij af te studeren in Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Sinds 2009 werkt Stefan binnen het hoger onderwijs en sinds 2014 als docent bij Avans. Hij geeft colleges in organisatiekunde, ethiek en kritisch denken.

Lara van Peppen MSc (promovendus). In 2015 studeerde Lara af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In april 2016 startte Lara met haar promotieonderzoek ‘Bevorderen van kritisch-denkvaardigheden van studenten in het hbo’ op de Erasmus Universiteit. Een onderzoek dat zich specifiek richt op een kernaspect van kritisch denken: het vermijden van vooringenomenheid in redeneren en beslissen. Vooringenomenheid kan leiden tot foutieve beslissingen met serieuze financiële, emotionele, fysieke of zelfs dodelijke gevolgen. Dat geldt vooral bij complexe beroepen in het economische, juridische of medische domein.

Eva Jansen MSc (promovendus). In 2013 studeerde Eva af als pedagoog aan de Universiteit Utrecht. Sinds januari 2016 werkt Eva als promovendus aan de Universiteit Utrecht op de afdeling Educatie. Eva’s promotieonderzoek maakt deel uit van een groter project. In dit project werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw samen met onderwijsadviseurs en docenten van Avans Hogeschool. Samen onderzoeken zij welke kennis en kunde docenten nodig hebben om kritisch denken te onderwijzen.

De Avans Academielezing

Aanmelden kan via http://www.formdesk.com/omnismart/Academielezing12_04_2017. Inloop 19.00 uur met inloop met koffie en thee, start lezing 19.30 uur, einde 20.30 uur.

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk.