Nieuws

In 2017 zet het economisch herstel zich verder door. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond 6 maart 2017 is gepresenteerd bij de AKV|St.Joost. De Barometer geeft inzicht in de huidige stand van de economie in Breda, met dit jaar duurzaam ondernemen als thema.

De Economische Barometer Breda is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Avans Hogeschool, Gemeente Breda en Rabobank Breda. Sinds 2000 wordt het producentenvertrouwen gemeten bij ondernemend Breda. Dit geeft een indicatie van de regionale economische verwachtingen in Breda. De Barometer vat alle economische ontwikkelingen voor de stad Breda samen in een barometercijfer. Voor 2017 komt de score uit op een 6,3. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte  van de 5,9 in 2016. 

Themaonderzoek

Hiernaast wordt elk jaar een themaonderzoek verricht door Avans Hogeschool in samenwerking met Rabobank Breda. Dit jaar was het thema ‘Duurzaam ondernemen’. Met de Economische Barometer als sturingsinstrument kunnen nieuwe initiatieven en investeringen worden afgestemd op actuele economische ontwikkelingen.

Via een onderzoek zijn aan ruim 300 ondernemers vragen gesteld over het thema Duurzaam Ondernemen. Hieruit blijkt dat bedrijven intensiever met duurzaamheid bezig zijn als de ondernemer of zijn personeel hier intrinsiek gemotiveerd voor is. Ook blijkt dat het thema meer leeft bij ondernemers die zich bevinden op de Business to Business markt.   

Aantal banen in Breda neemt in 2017 toe met 1%

Het aantal bedrijven in Breda groeide het afgelopen jaar met ruim 1% (+229 bedrijven). Voor het eerst groeide niet alleen het aantal eenmanszaken (+2%) , maar ook het aantal middelgrote bedrijven (10-49 werknemers) met ruim 4%. Op dit moment zijn er in totaal 16.765 bedrijven in Breda. In 2016 werkten er in Breda  99.115 personen. Dit aantal is al enige jaren vrijwel constant. Voor 2017 wordt een lichte stijging verwacht naar 99.810 personen.

Geleidelijke daling van de werkloosheid

Na een aantal jaren van hoge werkloosheid is de werkloosheid in 2016 fors afgenomen. Het werkloosheidsniveau kwam in 2016 uit op 5,8%. Volgens het CPB wordt in 2017 een verdere daling verwacht. Eind 2017 wordt in Breda een werkloosheidsniveau verwacht van 5,2%. Het aantal vacatures neemt in 2017, net als in 2016, verder toe. De vacatures hebben voor een groot deel betrekking op een vervangingsvraag en slechts gedeeltelijk op nieuwe banen. De beroepsbevolking blijft de eerstkomende jaren stijgen. 

Producenten- en consumentenvertrouwen positief

Sinds 2015 zijn het producenten- en consumentenvertrouwen in Breda positief. De afgelopen twee jaar schommelt het producentenvertrouwen rond de 6,3. Het consumentenvertrouwen is het afgelopen jaar licht gestegen (+9, eind 2016 t.o.v. +8 in 2015). Over het economisch klimaat is de Bredase consument positief, zij het iets minder dan in 2015. De koopbereidheid is voor het eerst sinds jaren wel positief.

De vastgoedmarkt verbetert licht in 2017

Het commercieel aanbod van bedrijfsruimten in Breda blijft groot. Eind 2016 ligt het zelfs iets hoger dan in dezelfde periode 2015. Dat komt vooral door een forse stijging halverwege 2016. Het aanbod is inmiddels wel weer dalende. Het commercieel aanbod van kantoorruimten is in 2016 afgenomen met 17%. Voor 2017 wordt een verdere daling verwacht.

De winkelleegstand heeft de afgelopen jaren geschommeld tussen de 8% en de 10% van het totale winkelvloeroppervlak. Eind 2016 was de winkelleegstand 12,6%, waaronder enkele erg grote panden. Deze panden worden naar verwachting in 2017 weer in gebruik genomen. Daarmee komt het leegstandsniveau weer terug op het niveau van de afgelopen jaren.

Duurzaam ondernemen in Breda

Bijna 300 ondernemers hebben deelgenomen aan een onderzoek naar hun duurzaamheidsgedrag.
Daarbij zijn 3 soorten duurzaamheid onderscheiden:

1.    Economische duurzaamheid: bedrijfsvoering gericht op continuïteit, via innovatie en investeringen;
2.    Sociale duurzaamheid: sociale innovatie, verantwoordelijke rol in de samenleving (m.b.t. inkoop, vrijwilligersinzet, sponsoring, etc.)
3.    Ecologische duurzaamheid: minimaliseren van milieubelasting door bedrijfsactiviteiten, via gebruik van materialen, energiebesparing     duurzaam transport.

Uit het onderzoek bleek dat ondernemers het fenomeen duurzaamheid niet altijd met deze drie invalshoeken associëren. Een kleine groep ondernemers (10%) vindt zichzelf zeer duurzaam en eveneens een kleine groep (13%) vindt zichzelf weinig of niet duurzaam ondernemen.

Het belangrijkste motief om intensief met duurzaamheid bezig te zijn is de intrinsieke motivatie van de ondernemer (of zijn  personeel ) zelf. De invloed van bedrijfseconomische prestaties en de rol van de overheid en financiers blijken beperkt(er) te zijn. En de invloed van de klant op duurzaam ondernemen varieert nogal. Duurzaam ondernemen leeft meer bij bedrijven die andere bedrijven tot klant hebben (Business to Business), dan bij bedrijven die consumenten als klant hebben (Business to Consumer).