Nieuws

De Avans Academielezing van woensdag 15 februari staat volledig in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Studenten en docenten van Avans Hogeschool bespreken hun visie op de belangrijkste thema’s van de verkiezingen: onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.

De docenten en studenten vertellen per thema wat de laatste ontwikkelingen zijn en laten zien wat de verschillende verkiezingsprogramma’s er over zeggen. Ze bespreken de uitdagingen in het onderwijs en wat dit vraagt van leerkrachten. Ze reflecteren op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel, de betekenis daarvan voor aankomend professionals en dragen oplossingen aan voor de explosieve stijging van zorgkosten. Wat veiligheid betreft komen de grootste uitdagingen in Nederland en daarbuiten aan bod. Een van die uitdagingen: zijn er voldoende middelen beschikbaar om in te spelen op wat er gebeurt in de wereld?

De (aankomende) professionals met een passie voor het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij, laten het publiek zien hoe de verschillende verkiezingsprogramma’s vorm geven aan ons land.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen in het grand café.

Over de sprekers

Wesley van Meir is hogeschooldocent Geschiedenis bij Pabo Avans.

Amanda Voorbogt is vierdejaarsstudent bij Pabo Avans.

Niels de Beer is als hogeschooldocent aan de Academie voor Gezondheidszorg ambassadeur voor het sociale domein. Hij houdt zich bezig met innovatie en ondernemerschap op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Sjoerd Fekkes en Shady Mansour zijn derdejaarsstudenten Mens & Techniek aan de Academie voor Gezondheidszorg.

Stan van de Sande is derdejaarsstudent Integrale Veiligheid bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur.

Dick Bosch is hogeschooldocent bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur en vanaf 2011 initiator en coördinator van de Avans Academielezingen.

Over de Academielezing

De Avans Academielezing is voor iedereen met honger naar kennis. Deze lezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool in Breda en is gratis toegankelijk. Inloop met koffie en thee is om 19.00 uur. De lezing start om 19.30 uur en is om 20.30 uur afgelopen. Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 Breda.

Aanmelden kan via het formulier