Nieuws

Vanaf nu kunnen studenten, docenten en professionals gebruik maken van de educatieve kennistool ‘Kantelingsgericht casuïstiek bespreken’. Deze gratis digitale leeromgeving is bedoeld om kennis over de nieuwe werkwijze in het sociaal en gezondheidskundig domein te delen.

In korte filmpjes zie je de verschillende stappen van een casuïstiekbespreking binnen een multidisciplinair sociaal wijkteam. Een lesplan daagt studenten uit om zelf en met elkaar na te denken over wat kantelingsgericht werken inhoudt. De digitale leeromgeving geeft achtergrondinformatie over de veranderingen in het sociale- en zorgdomein. Begrippen als zelfregie, versterken eigen kracht en benutten sociaal netwerk worden uitgelegd.

Meerdere doeleinden

De verschillende perspectieven van professionals in zorg en welzijn komen naar voren in de casuïstiekbespreking en in de aanvullende clip ‘Reflectie deelnemers op de bijeenkomst’. De leeromgeving kan dan ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden: kennismaken met de werkwijze van een sociaal wijkteam, oefenen met het formuleren van intervisievragen en het stellen van kantelingsgerichte vragen.

Samenwerking

De digitale leeromgeving is ontwikkeld in co-creatie door de gemeente Den Bosch en het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving van Avans Hogeschool. De inzichten die voortkwamen uit het handelingsgericht onderzoek zijn vertaald naar het onderwijs voor aankomende professionals.

Bekijk de digitale leeromgeving