Nieuws

Avans Hogeschool gaat op het gebied van zorg en welzijn een internationale samenwerking aan met 2 Europese hogescholen en 3 universiteiten in Zuid-Afrika. Daarvoor hebben de partners een subsidie ontvangen van ruim € 800.000 uit het hogeronderwijsprogramma Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education van de Europese Unie.

Het internationale project startte eind vorig jaar met een eerste ontmoeting in Zuid-Afrika en loopt tot en met september 2019. De hogeronderwijsinstellingen richten zich op 3 pijlers: het Patient Partner Programme, het Health and Lifestyle Programme en het Care for the Caregiver Programme.

Caring Society 3.0-consortium

Het Caring Society 3.0-consortium dat voor dit project is opgericht bestaat uit 6 partners. Naast de Nederlandse hogeschool zijn dat de Finse Lahti University of Applied Sciences, de Belgische Karel de Grote Hogeschool en 3 universiteiten uit Zuid-Afrika: University of Cape Town, University of the Western Cape en Cape Peninsula University of Technology.

Vanuit Avans nemen de Academie voor Gezondheidszorg, de Academie voor Sociale Studies Den Bosch en het lectoraat Leven Lang in Beweging van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 deel aan het meerjarige project dat plaatsvindt in Zuid-Afrika. Het is de bedoeling om samen op te trekken met de 3 universiteiten uit dat land om de zorgsector aldaar door kennisuitwisseling te verbeteren.

Programma’s binnen het project

In het Patient Partner Programme zijn patiënten rechtstreeks betrokken bij het onderwijsprogramma. Professionals worden getraind om te denken vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënten krijgen hierdoor weer een maatschappelijke rol.

Het Health and Lifestyle Programme stimuleert een actieve leefstijl bij jongeren. Hierin ligt de focus op meer lichamelijke activiteit tijdens het onderwijs, preventie en het leren maken van gezonde leefstijlkeuzes.

De laatste pijler Care for the Caregiver richt zich op het verder opleiden en multidisciplinair professionaliseren van zorgprofessionals op het gebied van screening en re-integratie van ziekenhuispatiënten in de eigen woonsituatie.

In alle programma’s is het plan om onderwijsmodules te ontwikkelen voor toekomstige en bestaande professionals. Hierin trekken de aangesloten onderwijsinstellingen samen op, ieder vanuit hun eigen expertise. Ook wil het consortium mogelijkheden voor buitenlandse stages en uitwisseling onder zowel studenten als docenten creëren.

Internationalisering

Avans draagt door deelname aan het project onder andere bij aan internationale kennisontwikkeling in zorg en maatschappij en internationalisering van studenten. Avans zet met dit project dan ook nadrukkelijk in op internationalisering van het onderwijs, 1 van de aandachtspunten uit de Ambitie 2020.

Lees meer over het project op de website van het Caring Society 3.0-consortium.