Nieuws

Woensdag 14 december stortten eerstejaars studenten Bedrijfskunde MER bij Avans Den Bosch zich massaal op het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Deze dag was onderdeel van een duurzaamheidsweek bij Bedrijfskunde MER.

Gastcolleges

Circa 300 eerstejaars studenten volgden een gastcollege van Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) of Enexis, netbeheerder van elektriciteit en gas. Na het college gingen alle studenten aan de slag met een casus van ARN en Enexis. Hun opdracht was een innovatie te bedenken voor deze bedrijven voor mvo.

Haalbaar en realistisch

Na een brainstormsessie koos elke groep een idee dat zij presenteerden aan de bedrijven. Vervolgens deden zij onderzoek. Een belangrijke voorwaarde voor de innovatie was dat de plannen haalbaar en realistisch waren. Na de onderzoeksfase presenteerden de studenten hun uitgewerkte plannen aan ARN en Enexis.

In de praktijk

De mvo-dag is een mooi voorbeeld van de manier waarop Bedrijfskunde MER in Den Bosch het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerkt in de opleiding. Door de samenwerking met bedrijven komen studenten in aanraking met de kansen en uitdagingen rond dit thema in de praktijk en krijgt het meer betekenis.