Nieuws

Avans Hogeschool bundelt de krachten met het bedrijf TinyEYE Europe dat als belangrijke innovatieplaats sinds deze week op de toplijst prijkt van minister Edith Schippers van VWS. Andere belangrijke partners zijn ROS Robuust en Uni-Learning, naast een aantal Brabantse gemeenten.

De verkiezing van TinyEYE, dat onder leiding staat van logopediste Elisa Gielen, door het ministerie van VWS is een erg belangrijke impuls voor zorginnovaties in Brabant. In het zorginnovatieconsortium met Avans zullen praktische toepassingen van telezorg met beeldcommunicatie worden ontwikkeld. Gielen krijgt met de steun van VWS de kans om haar aanpak nationaal en internationaal op de kaart te zetten

De technologie en methodieken van TinyEYE op gebied van tele-logopedie bieden een prima ingang om stapsgewijs uit te breiden met andere digitale diensten om ouderen op maat te ondersteunen in hun dagelijkse keuzes, onzekerheden en het steeds weer vinden met verbinding met hun sociale omgeving.

Onderzoek

De lectoren Louis Neven en Ben Kokkeler geven vanuit Avans vorm aan de samenwerking met het innovatieve zorgconsortium. Louis Neven, lector Active Ageing, brengt expertise in op gebied van succes- en faalfactoren van innovaties in de zorg. Het consortium zet onder andere in op het gebruik van het Avans GetLab. In deze praktische ruimte met zorgtechnologien werken studenten en docent-onderzoekers samen met ouderen aan praktische innovaties.

Lector Ben Kokkeler, in september bij Avans gestart, richt zijn praktijkonderzoek op praktische vraagstukken rond digitalisering en sociale veiligheid. Kokkeler werkt al enkele jaren met Neven samen, en verwacht met inzet van digitale middelen een belangrijk nieuw element aan het geslaagde GetLab toe te kunnen voegen: de mogelijkheden die TinyEYE opent om ouderen via beeldcommunicatie te begeleiden, biedt nieuwe kansen om hun sociale weerbaarheid te vergroten.

Ambitie

Een ambitie van het zorgconsortium is om via inzet van teleconsultatie ook mensen te bereiken die vanwege taalachterstanden of financiële problemen niet of laat aan welzijn- en zorgaanbod deelnemen.