Nieuws

In de afgelopen maanden hebben 42 derdejaarsstudenten van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost zich bezig gehouden met vraagstukken rond het vreemdelingenbeleid. Ze hebben zich verdiept in het werk van de IND en het COA, en de dilemma’s waar medewerkers van deze organisaties dagelijks mee geconfronteerd worden. Veel kunststudenten weten deze dilemma’s op een krachtige en indringende manier te verbeelden. Donderdagavond 10 november presenteren de studenten hun werk in het Humanity House in Den Haag aan medewerkers van de IND en het COA.

Foto: Beddy

Dit is het derde jaar dat studenten van AKV|St. Joost zich in het kader van de studieminor ‘Art & Humanity’ hebben verdiept in asielvraagstukken. De afgelopen twee jaar had dit  een aantal bijzondere en spraakmakende  werken als resultaat.

Zo bedacht een groep studenten het project ‘Beddy’. De studenten signaleerden enerzijds een overschot aan gedoneerde knuffels t.b.v. asielkinderen, en anderzijds een tekort aan bedden en toenemende weerstand tegen de komst van AZC’s. Met een knipoog wilden ze laten zien dat de hulp die mensen bieden niet altijd doeltreffend is.

Carnavalsoptochten

En in de film ‘New-Eritrea’ overheersen Nederlandse immigranten met carnavalsoptochten het straatbeeld van steden in Eritrea, terwijl de autochtone Eritrese bevolking geïrriteerd maar hulpeloos toeziet op wat er allemaal gebeurt in hun land. Dit geeft de film een flinke dosis humor, maar zet je tegelijkertijd aan het denken.


Een andere groep studenten wilde de  complexiteit van het asielproces met nationale en Europese regelgeving, internationale verdragen en beroepmogelijkheden zichtbaar maken - en de positie die asielzoeker en IND-medewerker daarin steeds hebben.  Zij  creëerden hiervoor de ingewikkelde en indrukwekkende stroomdiagram ‘COMPLEX’.

Presentatie

Ook dit jaar presenteren de studenten de verrassende en indringende werken in het Humanity House aan de Prinsegracht in Den Haag.  Het werk is te zien vanaf donderdag 10 november, 19.00 uur.