Nieuws

Paul de Meij en Stijn Neomagus hebben het beste afstudeerwerkstuk van Avans Hogeschool van het studiejaar 2015-2016 gemaakt. Zij winnen de ‘Avans afstudeerprijs 2016’. Voor het International Livestock Research Institute (ILRI) in Kenia verdiepten ze zich in de directe en indirecte kosten van de organisatie. De 2 studenten rondden vlak voor de zomer hun opleiding Accountancy af bij Avans.

De jury heeft Paul en Stijn tot winnaars gekozen omdat in hun afstudeerwerkstuk breedte en diepgang aanwezig zijn, persoonlijk engagement doorklinkt en het rapport aanbevelingen biedt die van directe waarde zijn. Bij de uitreiking van de prijzen lichtte de jury toe: ’We zijn verheugd dat accountancy-studenten een afstudeeronderwerp kiezen met een zo hoog duurzaamheidsgehalte. We zijn onder de indruk van de mate waarin de auteurs zich hebben ingeleefd in de lokale omstandigheden van de organisatie die ze hebben bestudeerd. De auteurs behandelen de accountancy-aspecten op gedegen wijze, maar betrekken ook cultuur- en bureaupolitieke aspecten in hun conclusies en adviezen.’

Bij de uitreiking lichtte de jury toe dat één van de juryleden het afstudeerwerk zelfs 2 keer gelezen had. Niet omdat hij het afstudeerwerkstuk de eerste keer niet begrepen had, maar omdat hij zo door het onderwerp gegrepen was.

Paul de Meij werkt inmiddels in Utrecht als accountant. Stijn Neomagus studeert verder aan de Universiteit van Tilburg.

De Afstudeerprijs

Avans Hogeschool kent ieder jaar een prijs toe aan het beste afstudeerwerkstuk van dat jaar. Het afstudeerwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het afstuderen, waarin een student aantoont over het vereiste niveau van een hbo-bachelor te beschikken. Avans vindt het belangrijk dat studenten de lat hoog leggen. Daarom beloont Avans de beste afstudeerwerkstukken. Paul en Stijn ontvangen samen een prijs van 1500 euro. De overige genomineerden ontvangen een aanmoedigingsprijs van 200 euro.

De andere genomineerden waren: Eline Nijhof met De kunst van peerfeedback, Aart-Jan Witte met Duurzaam produceren in de bouw, Jan van Uijen en Mike van Berkel met ’Value Based Healthcare’ en Rozemarijn Oudejans met Burgerinitiatief.

Jury

De jury bestond dit jaar uit de heer Bert van der Els, voorzitter RvB/CEO van Heijmans NV, de heer Jan Pieter van der Lugt, manager van de Grow Campus in Den Bosch en Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans.    

De jury beoordeelt de afstudeerwerken op toegankelijkheid voor het beroepenveld, oorspronkelijkheid, breedte, diepgang en multidisciplinariteit, samenhang tussen theorie en praktijk, praktische bruikbaarheid, niveau, gebruik van een duurzaam denkkader en de balans tussen people, planet en profit.

Duurzaamheid

Dit jaar telde voor de tweede keer het criterium duurzaamheid mee. Voor Avans Hogeschool is duurzaamheid een belangrijk thema. Dat moet met name in het onderwijs tot uiting komen. Een van de doelen is dat de studenten na hun opleiding in staat zijn om een duurzame bijdrage te leveren binnen hun werkveld. De jury van dit jaar constateert met vreugde dat in bijna alle van de vijf afstudeerwerken de duurzaamheidsaspecten die samenhangen met de vraagstelling expliciet worden geadresseerd.

Avans-tijdschrift Punt publiceerde interviews met alle genomineerden van de Avans Afstudeerprijs. Paul en Stijn vertelden onder andere over hoe het was om in Kenia onderzoek te doen.