Nieuws

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen andere dingen van onderwijs, van leerlingen, leerkrachten, studenten én opleiders. De titel van deze Academielezing geeft op een treffende manier weer waar het om gaat: onderwijs moet ons voorbereiden op de toekomst. Maar wat is deze toekomst? Miranda Timmermans, lector bij Avans Hogeschool, geeft tijdens de Academielezing op woensdag 19 oktober een kijkje in de toekomst van het onderwijs. Bovenal laat ze zien dat goed onderwijs vraagt om een intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld.

Leren we onze kinderen nu al de ‘goede’ dingen voor later? In het basis- en voortgezet onderwijs komen er stevige discussies op gang over de inhoud van het onderwijs onder de naam Onderwijs2032. Een centrale rol is daarin weggelegd voor de leerkracht. Aan ons als opleiding, in dit geval de pabo, de vraag hoe we onze studenten goed voorbereiden op hun toekomstige beroep. Miranda Timmermans geeft aan de hand van uitgangspunten over leren en opleiden op de werkplek haar visie op hoe dat zou kunnen. Ze illustreert dit met voorbeelden van samen opleiden vanuit de praktijk van de pabo. Ze gebruikt deze voorbeelden als ‘schoolvoorbeelden’ voor andere opleidingen binnen Avans. Want leren op de werkplek en samen opleiden met het werkveld, ongeacht om welke opleiding het gaat, leidt tot duurzame professionals.

 

Over de spreker

Miranda Timmermans werkt als lector Leerkracht bij pabo Avans Hogeschool. Samen met onderzoekers van de pabo, van scholen en met collega’s van andere academies onderzoekt ze hoe leren en opleiden met het werkveld vormgegeven kan worden. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer/adviseur en begeleidt ze trajecten rondom samen opleiden.

 

Gratis bijwonen

Avans Academielezingen zijn voor iedereen met een honger naar kennis. Ze vinden meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

 

Tijd

Woensdag 19 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Meld je aan via het online aanmeldformulier