Nieuws

De Brabantse winkelgebieden staan onder druk: minder winkelend publiek, meer leegstand en minder diversiteit in winkels. Sommige binnensteden zien er opvallend leeg uit. Maar in winkelcentra buiten het stadscentrum is het soms nog veel erger. En in veel dorpen is zelfs geen enkele winkel meer over. Hoe voorkomen we dat dorpen en wijken leeglopen en dat binnensteden spookcentra worden? Jorna Leenheer, lector bij Avans Hogeschool, vertelt bij de Avans Academielezing op woensdag 21 september over oplossingen voor dit dreigende probleem.

Over de oorzaken is veel geschreven en gezegd: consumenten kopen meer online, zijn meer prijsbewust en door de crisis hielden ze de laatste jaren steeds vaker de hand op de knip. In deze lezing gaat Leenheer het echter vooral hebben over oplossingen. Daarbij maakt ze onderscheid in 3 soorten oplossingen. Allereerst oplossingen waarmee individuele winkeliers meer consumenten kunnen trekken en vasthouden. Ten tweede de mogelijkheden en kansen van meer samenwerking tussen winkels en winkelcentra. Ten derde de maatschappelijke oplossingen. Wat kan de overheid doen. Wat kunnen burgers doen.

Nieuwe inzichten

Voor haar lezing maakt Jorna Leenheer gebruik van nieuwe inzichten op dit gebied, maar ze baseert zich vooral op onderzoek dat zij zelf recentelijk deed met docenten en studenten van Avans. Dat varieert van onderzoek naar coöperatieve buurtsupermarkten, het ontwikkelen van digitale displays in futuristische supermarkten tot een kwantitatieve winkelscan bij 8 winkelcentra. De lezing geeft de toehoorders handvaten voor een nieuwe impuls aan de Brabantse winkelgebieden. Jorna Leenheer: “Hopelijk kunnen we een optimistisch beeld geven voor de toekomst. Het verleden komt niet meer terug, maar als we het goed aanpakken gaan onze (winkel)centra een duurzame toekomst tegemoet.”

Over de spreker

Jorna Leenheer is lector New Marketing bij het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans. Zij promoveerde in 2004 op een proefschrift over de adoptie en effectiviteit van loyaliteitsprogramma’s binnen de detailhandel. Daarna werkte zij als universitair docent marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bovendien was zij contractonderzoeker bij CentERdata en SEO Economisch Onderzoek. Hier deed zij economisch onderzoek in opdracht van ministeries, de Europese Commissie, brancheorganisaties, bedrijven en universiteiten.

Gratis bijwonen

Avans Academielezingen zijn voor iedereen met een honger naar kennis. Ze vinden meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Tijd

Woensdag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

Meld je aan via het online aanmeldformulier