Nieuws

Het onderwijsexperiment waarbij 34 studenten 20 weken lang in de wijk Heusdenhout op locatie hebben gewerkt was een succes. De studenten startten in februari met een compleet open programma. Doel van het project Thuis in de wijk was om te achterhalen wat bewoners van de wijk nou zélf belangrijk vinden. 5 maanden later zijn 12 projecten uitgevoerd en is het gesprek met bewoners en professionals goed op gang gekomen. Voor de betrokken opleidingen reden om het project volgend studiejaar door te zetten. Met een actieve wijkbijeenkomst sloten de studenten zondag 26 juni hun project af.

Wijkraad

Thuis in de wijk leverde veel verschillende resultaten op. De wijkraad van Heusdenhout stond bijvoorbeeld op het punt opgeheven te worden. Dankzij het onderzoek van studenten Patrick van Rijsbergen en Susanne Vermeeren kon de wijkraad achterhalen waar bewoners behoefte aan hebben en kon de wijkraad een doorstart maken.

Lesprogramma’s

Ook zijn studenten met scholen aan de slag gegaan. Cherazhed Airad ontwikkelde samen met kinderen uit groep 7 lessen over maatschappelijke thema’s zoals vrijheid, pesten, samenwerken en gezondheid. En studente Maryam Kurdi richtte stichting ‘The Bridge’ op. Haar doel: culturele diversiteit overbruggen. Met als basis het opzoeken en erkennen van overeenkomsten en gedeelde ervaringen. Maryam ontwikkelde bij De Nassau een lesprogramma waarbij onder andere een Syrische vluchtelinge en een overleefster van de Tweede Wereldoorlog hun verhalen – met opvallend veel overeenkomsten - aan de klas vertelden. Zij blijft met haar stichting aan de slag.

Voor het project Oud ontmoet Jong experimenteerden derdejaarsstudenten Gijs Boumeester, Merel van As en Pien van Dijk met het plan om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen binnen het basisonderwijs. De lessen door ouderen bleken erg succesvol. De resultaten werden gepresenteerd aan de Bredase wethouder Miriam Haagh. Haar reactie: "Het concept 'Oud ontmoet Jong' is simpel en briljant. Ik hoop dat het zich als een olievlek uit gaat breiden over veel meer scholen.” De bedenker van het project, docent Niels de Beer, heeft al contact daarover met onderwijsinstellingen in onder meer Nijmegen, Amsterdam en Haarlem.

Statushouders in de wijk

Anne van Engelen en Hannah Wiersinga tackelden een heel actueel vraagstuk: de rol van statushouders,vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in de wijk. Door wekelijks in contact te zijn met deze doelgroep, ondervonden de studenten dat statushouders veelal geen sociaal netwerk hebben waar zij op kunnen bouwen. Daardoor is deelnemen in hun nieuwe leefomgeving moeilijk. Anne en Hannah hebben onderzocht hoe de statushouders een beter sociaal netwerk kunnen opbouwen. De picknick die zij organiseerden was alvast een groot succes en trok meer dan 100 bezoekers. Anne en Hannah gaan hun initiatief vervolgen in hun derdejaarsstage.

Het zijn slechts een paar voorbeelden van de projecten van de studenten. Er werd ook een documentaire gemaakt van 2 buren die met elkaar kennismaken, een voetbaltoernooi georganiseerd etc. etc. Studente Melissa Sijstermans: ”We zijn enorm trots op wat we bereikt hebben dit afgelopen halfjaar. Door de nieuwe opzet heb ik meer bereikt dan ik zelf van tevoren had gedacht. We werkten met veel verschillende opleidingen samen. Gedurende het project vervaagde de scheiding tussen de opleidingen en werd er steeds hechter samengewerkt.”

Opleiden voor veranderende verzorgingsstaat

De vernieuwende aanpak van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, HBO-Verpleegkunde en Mens & Techniek sluit aan bij de overgang in Nederland van een verzorgingsstaat naar een samenleving waarbij een sterker beroep wordt gedaan op de eigen kracht, zelfsturing, zelfredzaamheid en sociale netwerken van de burgers. Projectleider Imke van Gaal licht toe: ”Thuis in de wijk heeft dit jaar mooie initiatieven opgeleverd waar we zeker een vervolg aan gaan geven. Volgend jaar ontwikkelen we het onderwijsprogramma door en gaan we stakeholders uit de wijk nog meer met elkaar verbinden. Dit alles in het kader van Samen Leren en Samen Leven." Door nu al te werken met een open aanpak in samenwerking met burgers, bereidt Avans haar studenten voor op de zorgpraktijk van de toekomst.