Nieuws

Het lectoraat Robotica & Mechatronica neemt deel aan het driejarig Interreg-project Smart Tooling, dat voor ongeveer € 1,7 miljoen met EU-middelen wordt gefinancierd.

Smart Tooling, lectoraat Robotica en Mechatronica

Project Smart Tooling Avans Hogeschool Interreg 
Samen met 10 Vlaamse en Nederlandse partners werkt het lectoraat aan de ontwikkeling van prototypes van robots en tools om het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter te krijgen. De productiviteit van het industrieel onderhoud wordt hierdoor versterkt. Voorbeelden zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of ontoegankelijke locaties.

Stimulans

Robottechnologie wordt in Europa gezien als een belangrijke ontwikkeling op gebied van maintenance. Omdat robottechnologie jong is, zijn er veel onzekerheden en mogelijkheden die nog niet zijn onderzocht of ontwikkeld. Dit project geeft een stimulans aan MKB-bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Er wordt onderzoek gedaan naar inspectie-, cleaning-, en werkplaatsrobotica en drones. Dit laatste type is voor inspecties in de procesindustrie nog minimaal in gebruik. Dankzij de ontwikkeling hiervan wordt de veiligheid bij het inspecteren van bijvoorbeeld de binnenkant van tanks sterk verbeterd.

Samenwerking

Kennisinstellingen, multinationals en MKB-bedrijven werken in dit Interreg-project samen. Deze grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven toegang tot een breed scala aan expertise en infrastructuur. Best practices wisselen we uit, zodat een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft. Het Kennis- en innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie is trekker van het project.