Nieuws

Het tweejarig project SEPAC van het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling is goedgekeurd. SEPAC staat voor Solar Embedded Polymers and Composites. Binnen dit project zal praktijkgericht onderzoek verricht worden naar de verwerking van flexibele zonnecellen in composiet en polymeer voorwerpen. Avans is hierbij penvoerder, een soort vertegenwoordiger van de verschillende partijen die meedoen in het project.

Flexibele zonnecellen

Waar zonne-energie (PV) oorspronkelijk voor de ruimtevaart werd ontwikkeld, heeft het de laatste decennia een grote technologische vooruitgang geboekt voor dagelijks gebruik. In de gebouwde omgeving zijn de PV-modules al zeer betrouwbaar en inzetbaar voor energieopwekking. Nu maakt solar ook zijn intrede in de consumentenelektronica waar door elektrificatie en connectivity een continue energievoorziening vereist is. Batterijen worden steeds vaker vervangen door zonnecellen. De kwaliteit daarvan is vaak bedenkelijk. Tuinlampen met zonnecellen kosten enkele euro’s per stuk. Te goedkoop om van goede kwaliteit te zijn en jaren mee te gaan. De cellen zijn breekbaar en kwetsbaar voor vocht. Of de cel is in het productontwerp niet fraai verwerkt. Hierdoor worden veel producten snel weer afgedankt en daarmee gaan kostbare grondstoffen verloren. Flexibele dunne-filmzonnecellen kunnen beter in producten worden geïntegreerd en ook nog in verschillende kleuren worden uitgevoerd. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor designers en producenten.

Toepassing in gebruiksvoorwerpen

We doen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek naar de naadloze verwerking van flexibele zonnecellen in composiet en polymeer gebruiksvoorwerpen. Denk aan kunststof dakpannen, spoilers van vrachtauto’s of composiet trailers, kunststof autodaken en dakramen, tuinlampjes, deurbellen, computermuizen en fietsspatborden. De inzet van flexibele cellen brengt voordelen met zich mee, zoals robuustheid, buigbaarheid, verwerkbaarheid en een lager gewicht. Deze eigenschappen zullen voor diverse producten de integratie van solar bespoedigen.

Samen werken aan een zonnige toekomst

SEPAC is een samenwerking van Avans Hogeschool, NHL, Solliance en brancheorganisaties en MKB-bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en productie van polymeer en composiet producten. Dit zijn ACRATS, Delft Infra Composites, Plastica Thermoforming, Polyplastic, Alligator Plastics, HSV TMP, Promolding, HTLE, Posterama, Quality Services, Ubbink, Webasto, NRK PVT en CarrosserieNL. Dit project ontvangt een RAAK-subsidie. Het is gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van MKB-ondernemingen te vergroten. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennis- en brugfunctie die de instellingen kunnen hebben in de relatie tot de MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. Als voorwaarden gelden dat kennis daadwerkelijk circuleert in het netwerk van de hogeschool en MKB’ers, dat best practices gedeeld worden en dat gerapporteerd wordt over de effecten van het project bij MKB’ers en bij de betrokken kennisinstellingen.