Nieuws

Avans Hogeschool, Academie voor Algemeen en Financieel Management en Hero Benelux hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode van vijf jaar. Viona Vogelzangs, HR-manager Hero, en Edwin Verlangen, directeur AAFM, ondertekenden in het bijzijn van een aantal medewerkers het convenant met als doel het waarborgen van de wederzijdse belangen. Opleiden van financiële en bedrijfskundige professionals voor de toekomst is voor beide partijen van belang.

In aanwezigheid van Frank van Beers (Financial Accountant), Rick van Os (Finance Manager), Henk Faber (junior HR employee), vertegenwoordigers van Hero en Charlotte Vermond, Paul Koot en Yolanda Stalfoort gaven Edwin en Viona een toelichting op de convenantsluiting.

Hero Benelux en de AAFM werken al geruime tijd intensief met elkaar samen. Met de ondertekening is een structurele en duurzame basis gelegd voor het realiseren van gezamenlijke belangen en overeengekomen afspraken. Deelname in de werkveldadviesraad, het verzorgen van gastcolleges en voorlichting, en de actieve bemiddeling van stage- en afstudeerplaatsen zijn enkele voorbeelden. Zo gaf Frank van Beers tijdens de laatste open dag een toelichting op het beroep; een nieuw initiatief van AAFM. Paul Koot merkte op: ‘Concrete beroepsvraagstukken creëren een kapstok vanuit de beroepspraktijk voor studenten om mee aan de slag te gaan.’

Expertisecentrum Sustainable Business

Niet alleen is er een actieve rol weggelegd voor de AAFM, het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) met haar 6 lectoraten vormt de komende jaren de broedplaats van duurzaam ondernemen en handelen. Diverse onderzoeksvragen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen, vanuit diverse invalshoeken, worden opgepakt en beantwoord door docenten en studenten van Avans. Het ESB maakt het mogelijk om duurzaamheidsvraagstukken die bij Hero Benelux aan de orde zijn in behandeling te nemen en eventueel te onderwerpen aan een onderzoek.

Preferred partners AAFM

Met de ondertekening behoort Hero tot één van de preferred partners van AAFM. Actieve samenwerking met preferred partners is een bewuste keuze van de academie en behoort tot de geformuleerde doelstellingen in het Businesssplan 2015-2016. Duurzame relaties aangaan leidt op langere termijn tot de beste resultaten en geldt als een win-win-situatie voor de betrokken partijen.

Feestelijke toost

Na het officiële gedeelte brachten de aanwezigen een toost uit op de duurzame samenwerking. In de recentelijk aangelegde tuin genoot iedereen van de aangeboden champagne.