Nieuws

Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans - bieden van september 2016 tot januari 2017 gezamenlijk een unieke multidisciplinaire Robot Challenge aan, verzorgd door topdocenten en in nauwe samenwerking met Brabantse bedrijven en organisaties.

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaalwetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorgrobots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

De Brabant Robot Challenge bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten. De eerste editie is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen waaronder het ziekenhuis ETZ, RSZk, GGZe, Preceyes en Vughterstede, zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten. Zij gaan daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen.

De Brabant Robot Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door Brabant Kennis en het innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant.

De vooraanmelding voor de (gratis) Robot Challenge start maandag 27 juni.

Zie voor meer informatie en aanmelding brabantrobotchallenge.nl