Nieuws

In de zomer van 2017 verhuist de Bossche kunstacademie AKV|St.Joost voor ongeveer 4 jaar naar een andere locatie in Den Bosch. Avans Hogeschool wil een nieuwe onderwijslocatie bouwen op de huidige AKV|St.Joost-locatie op de Onderwijsboulevard 256.

Avans wil in 2021 alle bachelor- en masteropleidingen in Den Bosch in de gebouwen op de Onderwijsboulevard samenbrengen. Zo kunnen studenten makkelijker met elkaar samenwerken en kennis delen.

Avans huurt nu nog een aantal locaties in ‘s Hertogenbosch om plaats te bieden aan alle Bossche Avansstudenten. Het is de bedoeling dat de opleidingen die nu tijdelijk in gehuurde panden of in verouderde noodgebouwen zitten, straks weer een plek krijgen op de Onderwijsboulevard.

Ruimtetekort

Avans wil al langer uitbreiden op de Onderwijsboulevard. Vanwege de enorme groei zit de hogeschool in ’s Hertogenbosch al jaren krap in haar jas. Avans heeft eerder samen met de HAS de mogelijkheden onderzocht van een nieuwe onderwijslocatie tegenover de HAS-locatie. Deze optie bleek niet haalbaar.

Met het besluit om de kunstacademie tijdelijk elders te vestigen, heeft Avans een eerste stap gezet om het terrein aan de Onderwijsboulevard 256 verder te ontwikkelen. De komende maanden werkt Avans de plannen verder uit. In het najaar van 2016 wordt hier meer over bekend.

Verhuizing kunstacademie

AKV|St.Joost verhuist naar het voormalige distributiecentrum van PTT Post aan de Parallelweg 21-23. Dit ligt op 10 minuten loopafstand van de achterzijde van NS-station ‘s-Hertogenbosch. Het huidige pand van de kunstacademie is niet meer toekomstbestendig. Er zijn bouwkundige gebreken die steeds moelijker zijn op te lossen. De kunstacademie keert na ongeveer 4 jaar weer terug op dezelfde plek aan de Onderwijsboulevard. 

Breda 

AKV|St.Joost heeft ook een vestiging in Breda. Daar is en blijft de academie gehuisvest in haar prachtige klooster aan de Beukenlaan.