Nieuws

Onder druk van de gezondheidscultus begeven heel wat mensen zich naar de sportschool. Dat blijkt soms een hele opgave. Maar er is verlossing in zicht: voldoende bewegen in het dagelijks leven volstaat namelijk vaak. Zolang iemand maar beweegt omdat het zijn eigen keuze is en daar zelf invulling aangeeft. Bij zijn lectorale rede op vrijdag 20 mei bij Avans Hogeschool bespreekt John Dierx daarom de vraag: hoe kunnen we mensen verleiden om te bewegen vanuit eigen beleving, wil en behoefte? Zijn lectoraat Leven Lang in Beweging onderzoekt hoe vaker bewegen meer een kwestie wordt van mogen dan moeten.

John Dierx, Lectoraat Leven Lang in Beweging

“Je beweegt waarschijnlijk meer dan je denkt, omdat het in het dagelijks leven vanzelf gaat met slechts kleine aanpassingen. Je hoeft dus niet per se een heel grote stap te zetten, zoals naar de sportschool gaan. Het nemen van de trap in plaats van de lift, de kinderen lopend naar school brengen en in de tuin werken kan al meer dan genoeg zijn”, stelt Dierx.

Bewegen om te overleven

Doel van het lectoraat Leven Lang in Beweging, onderdeel van Expertisecentrum Caring Society 3.0 (ESC), is om te bestuderen hoe het zou zijn als we weer gingen bewegen uit gewoonte. Dierx wijst in dat verband op vroeger tijden toen de mens nog op jacht moest en het vanzelfsprekend was om te bewegen. Je moest bewegen om te overleven.

“Die tijd ligt ver achter ons. Met welk doel zouden mensen van nu gaan bewegen? Welke omstandigheden helpen hierbij en welke werken dit juist tegen? We moeten minder moeten. Je hoort vaak zeggen: ‘Ik moet meer sporten, want dat is goed voor mijn gezondheid’. Maar gezondheid is geen doel op zich. Waarom wil je gezond zijn, daar gaat het om. Misschien omdat je op oudere leeftijd nog fit wil zijn. Dat is doel-denken en daarbij gaat het over willen.”

Noodzaak

Hoewel het erop lijkt dat fysiek bewegen vanuit economisch oogpunt steeds minder noodzakelijk is, lijkt het belang van beweging vanuit psychosociaal en biologisch opzicht alleen maar groter te worden. De signalen over toenemende gevoelens van eenzaamheid, de schrikbarende toename van overgewicht en daaraan gerelateerde ziektebeelden zijn alarmerend. Bewegen lijkt dit te verhelpen of liever nog te voorkomen.

Daarom bestudeert de lector samen met zijn kenniskringleden en studenten wat mensen beweegt en hoe dat bijdraagt aan het realiseren van hun levensdoelen. Hoe dat varieert binnen de werkende populatie en verschillende levensfasen. En hoe je welzijn, gezondheid en participatie bevordert, zodat mensen een leven lang actief kunnen blijven.

Programma lectorale rede

Geïnteresseerden die de lectorale rede willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden via deze link. De inloop start om 14.30 uur. Om 15.00 uur luiden Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans, en Margo van der Put-van der Vange, voorzitter van het ECS, de inaugurele rede in. De receptie start om 16.15 uur. Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda

Over John Dierx

John Dierx promoveerde in 1999 als medisch bioloog aan Wageningen University en werkte vervolgens als programmamanager Voorlichting Nederlandse Hartstichting en hoofd voorlichting en zorg van de Maag Lever Darm Stichting. Tussen 2006 en 2012 was hij programmamanager Lokaal Gezondheidsbeleid GGD West-Brabant. Dierx is naast zijn lectoraat bij Avans Hogeschool ook docent Sport Gezondheid & Management en projectleider onderzoek bij de HAN en eigenaar-oprichter van Knowhow2share voor kennisontwikkeling en kennisdeling in de publieke gezondheid.

Over het Expertisecentrum Caring Society 3.0

De lectoraten die zijn verbonden aan het ECS kijken vanuit verschillende levensfasen naar de kwaliteit van leven. We streven naar samen redzaam door een integrale en multidisciplinaire benadering met aandacht voor leefstijl, preventie, sociale omgeving en de inzet van ICT en zorgtechnologie. Zo stimuleren we de eigen regie van de burger en ondersteunen we bij vraagstukken over de kwaliteit van leven.