Nieuws

Studenten van Avans Hogeschool zijn zeer tevreden over hun opleiding: 82,5% van de studenten geeft een score van 4 of 5 op een schaal van 5. Dat is flink hoger dan het landelijke hbo-gemiddelde van 75%. Bovendien is de tevredenheid ten opzichte van een jaar eerder opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ruim 13.000 Avansstudenten vulden de enquête in. Landelijk namen meer dan 300.000 studenten deel.

De NSE wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgenomen onder studenten van hogescholen en universiteiten in heel Nederland. De vragen gaan onder andere over de tevredenheid over docenten, faciliteiten zoals gebouwen, kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning bij de voorbereiding op de loopbaan.

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans: “Een grootschalige, onafhankelijke enquête als de NSE geeft een betrouwbaar beeld van wat we volgens onze studenten goed doen en wat er beter moet. Ik ben er vooral erg trots op dat we het als grote hogeschool over de gehele linie goed doen: er zijn geen punten waar onze studenten echt ontevreden over zijn. Dat betekent dat we kwaliteit bieden. Bovendien zien we een stijging van de tevredenheid. Dat wijst erop dat wij de juiste acties ondernemen naar aanleiding van de feedback van studenten.’

Punten voor verbetering

Op basis van de NSE-resultaten van vorig jaar heeft Avans ingezet op verbetering van een aantal zaken rond roosters en stages. De tevredenheid over de roosters is gestegen maar voldoet nog niet aan de eisen die Avans aan zichzelf gesteld heeft. Dat geldt ook voor stagebegeleiding. De hogeschool gaat door met de ingezette plannen om beter in beeld te krijgen hoe de stagebegeleiding verloopt.

Over de NSE

De resultaten van de NSE zijn te vinden op studiekeuze123.nl. Deze enquêteresultaten vormen belangrijke input voor de Keuzegids Hbo die ieder najaar verschijnt.