Nieuws

Avans is de eerste hogeschool in Nederland die voor alle voltijdopleidingen het duurzaamheidscertificaat AISHE op 2-sterrenniveau heeft behaald. Ook 8 van de deeltijdopleidingen hebben de 2 sterren al binnen weten te halen. Voor alle 29.000 studenten van Avans is het thema ‘duurzaamheid’ dus onderdeel van de opleiding. De hogeschool wil professionals opleiden die de belangen voor mens, milieu en welzijn kritisch kunnen afwegen en daarbij aandacht hebben voor de lange termijn.

AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education en meet de mate waarin duurzaamheid geïntegreerd is in het onderwijs. AISHE keurt verschillende onderdelen van de opleiding: visie en beleid, personeel, onderwijs en onderzoek, afgestudeerden en innovaties. De beoordeling vindt plaats door het onafhankelijke adviesbureau Hobéon op basis van een zelfevaluatie door de opleidingen, gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en mensen uit het werkveld.

Duurzaamheid in onderwijs

Studenten leren onder andere hoe zij de vraagstukken van de toekomst duurzaam kunnen oplossen. En hun werkomgeving hierin kunnen adviseren en inspireren. Iedere opleiding kan duurzaamheid op haar eigen manier in het onderwijs een plaats geven. Studenten Bouwkunde komen bijvoorbeeld duurzaamheid tegen in vakken als ‘in- en afbouw’ en in het project ‘herbestemmen bestaand gebouw.’ Studenten Integrale Veiligheid gebruiken het ‘Sustainability compass’ in hun praktijkopdracht waarbij ze fysieke maatregelen bedenken om ongewenst gedrag in de publieke ruimte te beperken.

3 sterren

2 opleidingen van Avans behaalden niet 2 maar 3 sterren. Dit zijn de opleidingen Advanced Business Creation (ABC) en Small Business en Retail Management (SBRM). Deze 2 opleidingen van Avans zijn de enige hbo-opleidingen in Noord-Brabant met 3 AISHE-sterren voor duurzaam onderwijs. De opleiding ABC leidt business creators op die op een systematische wijze duurzame waarde creëren door innovatie. SBRM leidt ondernemers van morgen op met hart voor de toekomst.

Duurzaamheid in onderzoek

Avans heeft 6 expertisecentra voor praktijkgericht onderzoek. Daar doen lectoren samen met docenten en studenten onderzoek. Bij al het onderzoek is duurzaamheid een belangrijk kenmerk. Zo heeft Avans bijvoorbeeld een expertisecentrum dat zich richt op Sustainable Business en een centrum gericht op Duurzame Innovatie.

Doel voor de toekomst

“De basis voor duurzame ontwikkeling bij Avans is gelegd met het behalen van de AISHE-certificaten. De volgende uitdaging is om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen: practice what you preach. Zo heeft Avans dit voorjaar op al haar gebouwen zonnepanelen geplaatst. En om het duurzaamheidsdenken en -doen standaard onderdeel te maken van het dagelijkse werk”, aldus Erin Troost, programmamanager Avans Duurzaam. “Ook willen we duurzame (onderwijs)partners meer betrekken bij onze toekomstplannen om zo studenten nog meer en beter kennis te laten maken met duurzaamheid in de praktijk.”

SustainaBul

Avans Hogeschool behaalde op 20 mei een gedeelde 2de plaats in de SustainaBul ranglijst voor duurzame hogescholen. In de ranglijst van hogescholen en universiteiten werd Avans 8ste. De SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen. De ranglijst richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op transparantie en communicatie hierover: instellingen moeten aan Studenten voor Morgen bewijzen hoe duurzaam ze bezig zijn. Het unieke aan de SustainaBul is dat de ranglijst wordt opgesteld door studenten.