Nieuws

De Brabantse universiteiten en hogescholen zetten samen met ondernemers in op innovatie over de grenzen van sectoren heen. De partners investeren met steun van de provincie in totaal 1,4 miljoen euro in de samenwerking. Beagle Brabant kan door zijn grote netwerk bedrijven, instellingen en mensen aan elkaar koppelen om innovatie verder te brengen. Doel is om bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – te intensiveren.

De provincie Noord-Brabant laat 12 april weten in totaal 710.000 euro te investeren in de samenwerking. Daarvan wordt 300.000 euro geïnvesteerd via de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). De betrokken partners dragen gezamenlijk eveneens 710.000 euro bij. 

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant: “Met Beagle brengen we integraal kennis van onderwijs naar Brabantse mkb-ers en stimuleren we ondernemers om zelf actief voor kennisvraagstukken de samenwerking met het onderwijs op te zoeken. Dat past bij de innovatieve Brabantse kennis- en netwerkeconomie, en ondersteunt onze doelstelling om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio's te behoren.” 

Bij een interactieve bijeenkomst toonden de initiatiefnemers van 4 innovatieve projecten hoe Beagle Brabant zorgt voor versterking van hun idee:

Last mile

De ‘last mile’ is de belangrijkste kostencomponent van het hele logistieke proces. Die laatste kilometers van het logistieke proces leveren ook de grootste problemen op. Bijvoorbeeld op het gebied van de verspreiding van goederen in de stedelijke ruimte. Gemeente Breda wil samen met partners zoals NHTV, Avans Hogeschool, KDC Logistiek, Dinalog en Rewin doorbraken forceren op dit terrein. Via Beagle komt nog meer kennis en een groter netwerk beschikbaar. Beagle brengt daarnaast de rest van Brabant in beeld om van elkaar te leren en de concurrentiekracht te versterken. 

Minder verspild talent

Initiatiefnemer Hutten, voorzitter van de stichting AANtWERK, zocht al in een vroeg stadium contact met Beagle om met expertise uit het hoger onderwijs bij te dragen aan vernieuwende arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de verspilde talenten). Een cross-sectorale denktank gaat bedrijven adviseren over kansen in of voor het bedrijf: ontwikkeling, insourcing of adoptie van producten en diensten die interessant zijn voor de markt én gemaakt zijn door voormalige verspilde talenten. In Three-Sixty in Veghel tonen aangesloten bedrijven hun stimulerende ‘inclusieve’ voorbeelden. 

Circo Circulair

Van Meerendonk Engineering is er in samenwerking met producent van melkrobots Lely in geslaagd de mega-installaties voor de verwerking van zuivel te verkleinen tot het niveau dat door een ‘standaard’ melkveebedrijf rendabel te exploiteren is. De technologie is er dus, maar worden alle kansen wel benut? Dat willen de ondernemers met de hulp van onder andere creatieve geesten uit het netwerk van Beagle Brabant onderzoeken. 

Proeftuinen

Brabant digitaliseert: onmeetbare hoeveelheden data uit onze steden, verkeer en platteland kunnen nu al slim ingezet worden om het leven gezonder en aangenamer te maken. Geen maatschappij kan het zich veroorloven hierin achter te blijven. Daarom werkt Beagle mee aan de proeftuinen van Brabant. Proeftuinen zijn reallifeprojecten waarin onderzoekers en ondernemers kennis naar producten vertalen door in de praktijk te experimenteren met nieuwe technologieën. Dus niet in het lab, maar in de wijk, bij de mensen thuis, op de velden en bij de boer. De start is gemaakt met proeftuinen voor de zorg(-economie) en voor de landbouw. Denk hierbij aan sensoren die het mogelijk maken dat mensen langer en gezonder thuis blijven wonen of drones die onze aardappelvelden monitoren. Mede door haar kennis van sociale innovatie kan Brabant haar economie en maatschappij nu duurzaam vernieuwen.

Samenwerking in Beagle Brabant

Peter Struik, voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging: “Innovatie is van levensbelang voor het Brabantse bedrijfsleven. Wat dat betreft zijn we hier voorloper. Willen we die sterke positie behouden dan is het van groot belang dat de aanwezige kennis van de onderwijsinstellingen gemakkelijker terecht komt bij het bedrijfsleven. Voor bedrijven is het niet altijd eenvoudig om hun weg te vinden binnen universiteiten en hogescholen. Via Beagle gaan we bevorderen dat bedrijven die willen innoveren sneller en beter geholpen worden door de onderwijs- en kennisinstellingen.”

Beagle organiseert over de grenzen van sectoren heen bijeenkomsten om ideevorming op gang te brengen. Mogelijke vormen zijn: inspiratiesessies voor groepen van bedrijven en experts, kennistafels die vaker bijeen komen om op een bepaald gebied nieuwe ideeën uit te wisselen en verder te brengen, innovatiezoektochten om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is met een nieuw idee of een nieuwe vondst en het verbinden van ondernemers met de Brabantse proeftuinen.

Beagle Brabant zoekt naar innovatie op de gebieden High-Tech Systems; Agrifood; Logistiek; Maintenance; Biobased Economy; Social Innovation; Health en Leisure.

Netwerk

Beagle is een netwerkorganisatie. De kern van Beagle is het Beagle-team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle partners. Dit team mobiliseert rondom een Beagle-vraag de mensen uit hun netwerk die kennis van het onderwerp hebben. De partners van Beagle Brabant zijn: Avans Hogeschool, Fontys, HAS Hogeschool, NHTV, TU/e, TiU, Agrifood Capital, BZW en BOM, Brainport Development, Midpoint Brabant en Delta Region Network. Beagle wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord Brabant.