Nieuws

De Nederlandse staat heeft sinds 2008 3 grote banken overgenomen. Dit kostte ons meer dan 30 miljard euro. En ook in de rest van Europa werden banken gered. Met fors oplopende staatsschulden tot gevolg. Ondertussen daalt de spaarrente en zien pensioenfondsen hun dekkingsgraad dalen. Bij de Avans Academielezing op 20 april een antwoord op de vraag: Wat moeten we met die banken?

In 2008 werd de Nederlandse staat ineens eigenaar van ABN AMRO en Fortis Nederland. Later werd aan dit rijtje de SNS Bank toegevoegd. Naast Nederland hebben meer Europese landen zich in de schulden gestoken om hun banken overeind te houden. De nationale schulden zijn in Europa opgelopen tot een enorme berg. Naast de Grieken hebben onder andere ook de Italianen, Portugezen en onze zuiderburen een schuld die hoger is dan hun jaarlijkse bruto binnenlands product. 

Om het vertrouwen in de euro te houden is de rente sinds 2008 verlaagd. Rente op veel spaarrekeningen is tegenwoordig lager dan de inflatie. De lage rente heeft grote gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel. Pensioenfondsen zien hun dekkingsgraad dalen en zijn mogelijk genoodzaakt de pensioenen in de toekomst te verlagen.

De lezing

Tijdens de Academielezing op 20 april lichten 3 experts 3 verschillende facetten van de bankencrisis toe. Eerst de economische situatie sinds 2008. Dan de (toekomstige) gevolgen van de financiële crisis voor de reële economie. En ten slotte de vraag hoe het verder moet met de financiële instellingen in Nederland.

Over de sprekers

Joost Frencken is als docent economie verbonden aan Avans Hogeschool. Daarnaast is hij onderzoeker bij het lectoraat Sustainable Finance and Accounting. Op dit moment onderzoekt hij samen met studenten de ontwikkelingen binnen de monetaire wereld.

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool. Ze studeerde Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar professionele loopbaan als financieel-economisch journalist bij Het Financieele Dagblad. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM. Als lector doet ze onderzoek naar integrale verslaggeving, true pricing en alternatieve financieringsmodellen.

Tom Vos is als docent Economie verbonden aan Avans Hogeschool. Hij geeft lessen over de monetaire econome aan studenten Bedrijfseconomie en Accountancy. Daarnaast is hij onderzoeker bij het lectoraat Sustainable Finance and Accounting. Hij is zich aan het verdiepen in nieuwe vormen van verslaggeving voor het MKB.

Gratis bijwonen

De Avans Academielezing is voor iedereen met een honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 te Breda en is gratis toegankelijk. Tijdstip: 19.30-21.00 uur. Aanmelden via http://www.formdesk.com/omnismart/Academielezing20_4_2016