Nieuws

34 studenten van Avans Hogeschool zijn tot de zomer ‘Thuis in de wijk’ in Heusdenhout. Vanuit Villa Boerenbont gaan ze samen met de buurt aan de slag om in Heusdenhout meerwaarde te creëren. Dat doen ze onder andere op het gebied van het sporten in en rond de wijk, buitenspelen, contact tussen jong en oud en het wegwijs maken van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Miriam Haagh, wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs: “Thuis in de wijk is een schoolvoorbeeld van een vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en overheid. Studenten van Avans komen letterlijk over de vloer in de wijk Heusdenhout. Zij hebben samen met buurtbewoners en professionals geïnventariseerd wat er speelt, wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er nodig is in de wijk. Daar is een aantal concrete projecten en opdrachten uitgekomen waarbij de studenten hun meerwaarde kunnen bieden. Deze samenwerking past naadloos in onze huidige samenleving, waarin we als gemeente steeds meer een beroep doen op onze inwoners. Slimme samenwerkingen in zorg en welzijn zijn met meer zelfredzaamheid voor de wijk als resultaat. In dit project bundelen we verschillende krachten waarmee we één en één is drie bereiken.”


30 van de 34 studenten studeren Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij Avans Hogeschool. Zij gaan vanuit de Villa met verschillende projecten aan de slag. Daarnaast onderzoekt student HBO-Verpleegkunde Pien Beesems voor haar afstudeeronderzoek het effect van een stappenteller op het beweegpatroon van net-gepensioneerden. 3 studenten Mens & Techniek onderzoeken hoe de wereld van het basisonderwijs en het welzijn van ouderen binnen de samenleving verbonden kan worden. Zij willen weten hoe ouderen structureel en inhoudelijk betrokken kunnen zijn bij het basisonderwijs.


Samen met de buurt

De studenten hebben hun onderzoeksprojecten bedacht na een bijeenkomst met buurtbewoners en professionals. Melissa Sijstermans, een van de betrokken studenten, licht toe hoe ze de komende tijd nog meer samen met de buurtbewoners willen optrekken: “Vanaf deze week brengen we alle projecten onder de aandacht door huis aan huis langs te gaan om een praatje met mensen te maken of een brief in de bus te doen.”

De studenten gaan met veel verschillende projecten aan de slag. Dat zijn onder andere:

Uren met de buren
Gebaseerd op het tv-programma ’24 uur met’ koppelen studenten 2 buurtbewoners die elkaar niet kennen aan elkaar. Zij gaan gezamenlijk op pad. De studenten leggen het op video vast en maken zo een documentaire over verschillende bewoners van de buurt.

Bruggen bouwen
Maryam Kurdi wil verbintenissen leggen tussen verschillende groepen die samenleven zodat er wederzijds begrip ontstaat. Bijvoorbeeld tussen vluchtelingen en ouderen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Dat wil ze doen door overeenkomsten te zoeken en gedachtes en ervaringen uit te wisselen.

Statushouders
Studenten Hannah Wiersinga en Anne van Engelen gaan zich in de wijk inzetten voor statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning van minimaal 5 jaar. Het doel is om hen te verbinden met hun medebewoners en initiatieven uit de wijk, zodat ook zij wegwijs worden en zich thuis voelen.

Sport
Iedereen heeft het recht om aan sport te doen, dus ook iedereen in Heusdenhout en omstreken. Thuis in de wijk onderzoekt  tegen welke belemmeringen buurtbewoners aanlopen en of er (passend) aanbod is.

Ontmoetingsbijeenkomsten
Een simpel maar beproefd idee: breng wijkbewoners dichter bij elkaar bij ontmoetingsbijeenkomsten. Waar hebben de bewoners van Heusdenhout behoefte aan? Meerdere studenten gaan hiermee aan de slag. Van een buurtborrel, barbecue en straatfeest tot een kerstmarkt, voetbaltoernooi en festival.

Jong en oud
Oudere buurtbewoners die graag een actieve bijdrage willen leveren aan de toekomst van hun wijk zijn van harte welkom bij het project Jong en oud. Student Michiel Lips bekijkt of en hoe ouderen scholen en kinderen op een speelse manier kunnen helpen bij het overblijven of de naschoolse opvang. Samen zorgen zij voor een leuke tijd met een educatief tintje.

Ouders delen kennis
Femke Hendrikse onderzoekt wat ouders van basisschoolkinderen voor elkaar kunnen betekenen.

Buiten spelen
Net zoals op veel andere plaatsen in Nederland spelen de Heusdenhoutse kinderen weinig buiten. Denise de Weerd wil samen met kinderen, ouders en andere buurtbewoners de speeltuinen in Heusdenhout aantrekkelijker maken. Gericht op de kinderen en hoe zij lekker buiten spelen.

Iets extra’s
Wie even wat extra tijd heeft na zijn of haar pensionering of het verliezen van een baan wil misschien wel wat meer tijd besteden aan de buurt. Marloes Rensen roept buurtbewoners op om samen met haar te kijken hoe ze dat het beste kunnen aanpakken.

Op locatie

Naast de projecten die voor de hele buurt gelden, hebben de studenten ook plannen op specifieke locaties. Zo ontdekte Melissa Sijstermans tijdens een buurtbijeenkomst dat meerdere aanwezigen in dezelfde flat woonden, maar elkaar eigenlijk niet kenden. Zij gaat met bewoners van deze flat aan de Gastakker bekijken of dat beter kan.

Het project Thuis in de Wijk is een samenwerking van Avans Hogeschool en de gemeente Breda. Het is een voorbeeld van het zoeken naar nieuwe manieren om van en met elkaar te leren. Ín de wijk zelf, daar waar de mensen zijn.

De vorderingen van de studenten zijn te volgen via facebook.com/thuisindewijk en thuisindewijk.wordpress.com. Of neem contact op via [email protected]