Nieuws

De hogescholen in Nederland werken gezamenlijk aan het op de kaart zetten van deeltijd studeren aan hogescholen. Dit doen ze door deze week uitgebreid aandacht te besteden aan het “studeren voor werkenden” aan een hogeschool. De Vereniging Hogescholen lanceert daarvoor vandaag een unieke deeltijdpagina waar het aanbod van de deelnemende hogescholen op is verzameld. Tegelijkertijd besteden de hogescholen zelf veel aandacht aan het door hun aangeboden deeltijdonderwijs en organiseren allerlei activiteiten voor werkenden die in deeltijd een opleiding naast hun werk aan de hogeschool willen gaan volgen.

Hogescholen werken samen aan het vormgeven van een vraaggerichter en flexibeler aanbod van deeltijdonderwijs, vanuit een duidelijke visie op aantrekkelijk deeltijdonderwijs: hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil, weet en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, en dat het voor meer volwassenen aantrekkelijker maakt om zich bij- of om te scholen. Op dit moment studeren er zo’n 45.000 studenten in deeltijd aan hogescholen, dit is 10% van het totaal aantal hbo-studenten, maar dat aantal moet omhoog. 
 
Het thema Leven Lang Leren staat al jarenlang op de agenda, maar de deelname van volwassenen aan deeltijd hoger onderwijs nam de afgelopen jaren gestaag af. Daarom is een ommekeer hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Jongeren worden opgeleid voor banen waarvan we niet weten of die straks nog bestaan. Maar ook werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan. Daarom slaan de hogescholen de handen in elkaar en trekken ze gezamenlijk op in het bewerkstelligen van aandacht voor het deeltijdonderwijs. 
 
Hogescholen bieden daarom een breed palet aan deeltijdopleidingen aan, waarbij de onderwijskwaliteit voorop staat. Hogescholen bieden van oudsher kwalitatief goede voltijdopleidingen aan die daardoor het deeltijdonderwijs versterken. De nauwe relatie van hogescholen met het werkveld in de regio, o.a. in het kader van praktijkgericht onderzoek, biedt het deeltijdonderwijs extra verdieping in de praktijk. 
 
Nederland behoort wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen (leven lang leren) tot de top 5 van de Europese Unie. Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd. Dat maakte CBS vorige maand bekend.

Dit is een gezamenlijk persbericht van: Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Eden, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, NHL, Hogeschool Utrecht, HZ University, Hogeschool Zuyd en de Vereniging Hogescholen